Takip et
Ahmet Burhan Çakıcı
Ahmet Burhan Çakıcı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of employee empowerment applications on organizational creativity and innovativeness in enterpriseses: The case of Oiz
A Celik, AB Cakici, N Celik
European Scientific Journal 10 (10), 2014
452014
Sağlık çalışanlarında işe bağlı stres: Konya numune hastanesi saha çalışması
EM Özcan, A Ünal, AB Çakıcı
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1), 125-131, 2014
442014
Küreselleşme sürecinde yerelleşme ve yerel demokrasi
F Okur, AB Çakıcı
Akademik Bakış, 2007
432007
Sağlık ve eğitim sektöründeki kadın çalışanların cam tavan algısının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
T KILIÇ, AB ÇAKICI
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (3), 2016
422016
Örgütsel adalet algısının bağlılık üzerine etkisi: Doğu Karadeniz bölgesinde çalışan hemşirelere yönelik bir araştırma
AB Çakici
Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2012
252012
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİNDE ALGILANAN ADALETSİZLİK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞE DEVAMSIZLIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAĞLIK …
A Çelik, A burhan ÇAKICI, M FINDIK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2015
152015
Örgütlerde sınırlandırıcı ya da sürükleyici güç olarak farklılıkların yönetimi
M İnce, H Gül, AB Çakıcı, H Candan
152015
İlkokul/ortaokul öğretmenlerinin doğal afet okuryazarlık düzeyleri: Osmaniye ili örneği
S Demirdelen, AB ÇAKICI
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (3), 532-541, 2021
112021
YENİLİK YÖNETİMİ AÇISINDAN KOBİ’LERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
R İRAZ, AB ÇAKICI, İÇ TEKİN
Global Journal of Economics and Business Studies 3 (6), 51-68, 2015
112015
Sınıf öğretmenlerinin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bilgi ve risk tanıma düzeylerinin incelenmesi
K BÜLBÜL, AB ÇAKICI, T TÜRKKAN
Türkiye Eğitim Dergisi 4 (2), 127-144, 2019
92019
An organizational evaluation on cynicism and organizational commitment: example of disaster and emergency employees
A Beduk, AB Cakici, H Cicekdagi
Int. J. Eco. Res 6 (2), 18-31, 2015
92015
Modern yönetim teknikleri ve dış kaynak (outsourcing) kullanımı: Bir sağlık kuruluşunda uyguluma örneği
AB Çakici
82006
Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi örneği
T Türkkan, AB ÇAKICI, K Bülbül
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (2), 368-388, 2020
62020
Sosyal yardımlaşma bağlamında sivil toplumun rolü: Sosyal dayanışma ve yardımlaşma örnekleri
FO ÇAKICI, AB ÇAKICI
The Journal of International Scientific Researches 5 (3), 203-208, 2020
42020
KOBİ’lerde Organizasyonel Becerilerin Yenilikçilik Performansına Etkisi: Konya İkinci Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama
R Iraz, A Çakıcı, R Yılmaz
The Journal of International Scientific Researches 1 (2), 52-67, 2016
42016
Kapsayıcı liderlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve kapsayıcı liderliğin iş performansı üzerindeki etkisinde psikolojik güvenliğin aracılık rolü
GÜL Emre
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 24 (2), 323-339, 2021
22021
Kadına Yönelik Psikolojik Şiddetin Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi: Gümüşhane İli Örneği
G Province
Turk J Child Adolesc Ment Health 27 (1), 40-8, 2020
22020
University students’ gaming and gambling behaviors, related factors, and the relationship between gaming and gambling
Ş Koç, R Kocakaya, AS Türkmen, AB Çakıcı
Journal of Gambling Studies, 1-14, 2023
12023
Health-oriented leadership’s impact on the well-being of healthcare workers: Assessment with a mediated model
G Kerse, AB Çakıcı, V Deniz
Управленец 13 (5), 49-66, 2022
12022
The Role of Education on Economic Development
İ Altınışık, A Çakıcı
International Journal of Management Sciences and Business Research 2 (12), 2013
12013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20