Takip et
Erkan Taskiran
Erkan Taskiran
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Liderlik ve örgütsel sessizlik arasındaki etkileşim:(Örgütsel adaletin rolü)
E Taşkıran
Beta Basım Yayım, 2011
2532011
Liderlik tarzının örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin rolü ve bir araştırma
E Taşkıran
PQDT-Global, 2010
2352010
PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İŞGÖREN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
S KINGIR, E TAŞKIRAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2006
792006
Otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin liderlik yönelimleri: İstanbul'daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
E Taşkıran
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (2), 169-183, 2006
572006
Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma.
Y Dilek, E TAŞKIRAN
Bartin University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences …, 2016
392016
Otel işletmelerinde liderlik ve yöneticilerin liderlik yönelimleri: İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
E Taşkıran
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
332005
Aile kültürünün aile işletmesi kültürü üzerindeki etkisi
C Çetin, ED Özcan, E Taşkıran, A Özdemirci
İTO yayınları, İstanbul, 2010
292010
Çalışanların Duygularını Yönetme Becerilerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Sabiha Gökçen Havalimanı Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
EÖ Tülay GÜNEY, Erkan TAŞKIRAN
Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (34), 99-131, 2015
27*2015
Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
E Taşkıran, DE Özcan
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 401-416, 2007
242007
DUYGUSAL ZEKÂNIN LİDERLİK TARZLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
E Taşkıran, A Köse
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (14), 711-725, 2017
172017
The effect of the harmony between organizational culture and values on job satisfaction
E Taşkıran, C Çetin, A Özdemirci, B Aksu, M İstoriti
International Business Research 10 (5), 133-147, 2017
172017
Buğday üreticilerinin yönetsel, üretimsel, iktisadi ve pazarlama problemleri üzerine Kars ilinde bir araştırma
S Yıldız, Y Pazarcık, E Taşkıran, A Deniz, N Bayezit
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, 73-95, 2013
92013
İş tatmini, örgüte bağlılık ve işe bağlılık arasındaki ilişkiler: Bir Turizm İşletmesi Üzerinde Araştırma
ED Özcan, E TAŞKIRAN
Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildirileri 21-23 Kasım 2007, 514-523, 2007
72007
Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki Etkileşim, Beta Yayınevi, 1
E Taşkıran
Baskı, İstanbul, 2011
62011
KARTEPE’DE DOĞA SPORLARININ ALTERNATİF TURİZM AMAÇLI KULLANIMI VE SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
A Yavaş, E Taşkıran, Ö Alyakut, E Özkul, T Üzümcü
Uluslararası Turizm Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 1 (2), 1-12, 2017
52017
ÇATIŞMA YÖNETİMİ TARZLARI TERCİHİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ
O Tosun, E Taşkiran
Kafkas Universitesi. Sosyal Bilimler Enstitu, 287-307, 2017
52017
The effect of personality traits on organizational silence: A research on service industry
C Çetin, ME Karabay, ED Özcan, E Taşkıran
Enhancing customer experience in the service industry: A global perspective …, 2016
52016
Liderlik Tarzının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Rolü
E Taşkıran
Marmara Üniversitesi: İstanbul, 2010
42010
The role of organizational justice on the effect of leadership style on organizational silence and a research
E Taşkıran
Doctoral thesis). Department of Business, Social Sciences Institute, Marmara …, 2010
42010
Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde İşe Tutkunluğun Aracılık Rolü.
E DİNÇ ELMALI, G GENÇER ÇELİK, E TAŞKIRAN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 35 (3), 2021
22021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20