Follow
Selim Misafir
Selim Misafir
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hukuk Devleti Olgusunun Eski Çağlardaki Kökenleri
S Misafir
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 241-263, 2022
22022
Devlet ve İnsan Hakları Perspektifinde HUKUK ve SİNEMA
S Misafir
22021
READMISSION AGREEMENTS IN EUROPE AND THE EUROPEAN UNION-TURKEY READMISSION AGREEMENT: FROM PAST TO PRESENT
S Misafir
Law & Justice Review, 55-78, 2022
12022
Analysis of the Film'No Gold for Kalsaka'in terms of The Right to Economic Self-Determination
S Misafir
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 284-298, 2021
12021
The End In A Practice Against Human Dignity: Repeal Of The 'Contact Concerning Children Through Enforcement Law' In Turkey
S Misafir
E-Journal Of Law 8 (2), 169-188, 2022
2022
İLKOKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA İLİŞKİN AVUSTURYA ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 11 ARALIK 2020 TARİHLİ KARARI
S MİSAFİR, IŞ MİSAFİR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 26 (3), 727-737, 2022
2022
İnsan Onuruna Aykırı Bir Uygulamada Bir Devrin Sonu: Türkiye’de İcra Yoluyla Çocuk Tesliminin Kaldırılması
S Misafir
II. International Congress on Child, 57-58, 2022
2022
Kitle İletişim Araçlarının İdeolojik Aygıta Dönüşmesinin Bireysel ve Toplumsal Gerçekliklere Etkisi
S Misafir
II. International Congress on Law, 167-168, 2022
2022
Birey, Devlet ve Toplum İlişkisinde Sosyal Medya Eliyle Propaganda
S Misafir
I. Ulusal Kamu Hukuku Konferansı - Sosyal Medya’ya İlişkin Kamu Hukuku …, 2022
2022
Türkiye’de Hukuk Fakültelerinde Okutulan Genel Kamu Hukuku Dersinin Gerekliliği ve İlgili Diğer Sosyal Bilim Disiplinleri Açısından Doldurduğu Boşluk
S Misafir
I. ULUSLARARASI ANKARA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ, 58, 2022
2022
Lawrence Kohlberg’in Ahlâk Gelişim Kuramı’nın Hukuk Öğretimi Bakımından Değerlendirilmesi
S Misafir
II. Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, 43-44, 2022
2022
İfade Özgürlüğü Bittiğinde Nefret Söyleminin Başladığı Yer: Linç Toplumunun Sosyal Medyası
S Misafir
2nd International Congress on Social&Legal Studies, 66-67, 2022
2022
Batı Sahra Kördüğümü: Uluslararası Mahkeme Kararları ve Güncel Gelişmeler
S Misafir
VII. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu - Orta Doğu'da Siyasal ve Toplumsal …, 2022
2022
Modern Zamanlarda Hukuk Devleti Olgusu
S Misafir
Yargıtay Dergisi 48 (3), 799-820, 2022
2022
Kitle İletişim Araçlarının İdeolojik Aygıta Dönüşmesinin Bireysel ve Toplumsal Gerçekliklere Etkisi
S Misafir
Multidisipliner Çalışmalar 2022-2, 205-214, 2022
2022
Küresel Salgında Hukuk Öğretimi İçin Alternatif Bir Ek Yöntem: Genel Kamu Hukuku'nu Sinema Filmlerinde Seyretmek
S Misafir
Astana 1. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 1-2, 2021
2021
Human Rights Beyond Borders
S Misafir
International Conference on Business, Law and Social Sciences, 5, 2019
2019
İnsanlığın Temel Standartları - Son Kullanma Tarihi Geçmiş Bir Kavram mı?
S Misafir
8th International Conference of Strategic Research on Social Science and …, 2018
2018
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN ALTINAY/TÜRKİYE''KARARI
S Misafir
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (1), 127-143, 2015
2015
" Altinay/Turkey" Case of European Court of Human Rights
S Misafir
J. Akdeniz U. Fac. L. 5, 127-143, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20