Follow
Ayse Guliz Bilgin Altinoz
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarihi Dokuda’Yeni’nin İnşası
AG Bilgin Altınöz
462010
Policy framework for energy retrofitting of built heritage: A critical comparison of UK and Turkey
N Jahed, YD Aktaş, P Rickaby, AG Bilgin Altınöz
Atmosphere 11 (6), 674, 2020
182020
Assessment of risks on a territorial scale for archaeological sites in İzmir
S Yıldırım Esen, AG Bilgin Altınöz
International Journal of Architectural Heritage 12 (6), 951-980, 2018
182018
Assessment of historical stratification in multi-layered towns as a support for conservation decision-making process; a Geographic Information Systems (GIS) based approach case …
AG Bilgin Altınöz
Middle East Technical University, 2002
182002
Labraunda 2012-Rapport preliminaire
O HEnRY, L Karlsson, J Blid Kullberg, R HEDLUnD, B VERGnAUD, ...
Anatolia antiqua. Eski Anadolu 21 (1), 285-355, 2013
152013
Kültürel miras ve koruma anlayışının tarihsel gelişimi
AG Bilgin Altınöz
Kentsel planlama ansiklopedik sözlük, 2012
152012
Political economy of renewal of heritage places in Turkey
Ö Özçakır, AG Bilgin Altınöz, A Mignosa
122018
Design interventions as regenerators in historic towns: proposals for Ayvalik historic depots region
P Aykaç, MN Rifaioğlu, AG Bilgin Altınöz, N Şahin Güçhan
Urban project: architectural ıntervention in urban areas, 2008
112008
Assessment of historical stratification in multi-layered towns as a support for conservation decision-making process; a Geographic Information Systems (GIS) based approach case …
AGB Altınöz
Middle East Technical University. Department of Architecture, 2002
112002
Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Uluslararası Kurumlar
AG Bilgin Altınöz
Kentsel planlama ansiklopedik sözlük, 2012
102012
ANKARA İSTİKLAL YAHUDİ MAHALLESİ: TARİHİ, DOKUSU VE KONUTLARI
DA Hosanlı, AGB Altınöz
TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 71-104, 2016
92016
An appraisal of the utilization of GIS in an urban conservation project in Antakya
N Naycı, AG Bilgin-Altınöz, N Şahin-Güçhan
XIX CIPA Symposium-Antalya, Turkey-30 September-4 October, 2003
92003
A tool for identifying post-Intervention value shifts in urban heritage places: The Heritage Value Circle
Ö Özçakır, AG Bilgin Altınöz, A Mignosa
Journal of Architectural Conservation 28 (1), 22-45, 2022
62022
Çok Katmanlı Kentteki Tarihsel Katmanlaşmayı Çözümlemek: Kent Arkeolojisi
AG Bilgin Altınöz
Topluma Adanmış bir Yaşam... Prof. Dr. Ömür Bakırer Armağanı, 2022
62022
Pergamon and its multi-layered cultural landscape. N. Ertürk ve Ö. Karakul
G Bilgin Altınöz, D Ulusoy Binan, F Pirson
Unesco World Heritage in Turkey 2016, 2016
62016
The heritage resilience scorecard: Performance measurement in risk governance of cultural heritage
S Yıldırım Esen, AG Bilgin Altınöz
The Historic Environment: Policy & Practice 12 (2), 222-251, 2021
42021
The impact of politics and ideology in transformation of heritage values: Hacı Bayram District in Ankara, Turkey
Ö Özçakır, AG Bilgin Altınöz, A Mıgnosa
null, 2017
42017
Kommagene Nemrut Yönetim Planı Ana Çerçevesi ve Yöntemi
N Şahin Güçhan, AG Bilgin Altınöz, A Ataöv Demirkan
Kommagene Nemrut Yönetim Planı, 2017
22017
State-Driven Conservation Decisions versus Community Driven Conservation Values: A Dilemma in Conservation of Taskale Village in Karaman, Turkey
EÇ Asrav, AGB Altinöz
18th ICOMOS International Symposium, Heritage and Landscape as Human Values …, 2014
22014
Koruma Karar Verme Sürecine Katkı Olarak Çok Katmanlı Kentlerdeki Tarihsel Katmanlaşmanın Değerlendirilmesi; Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) Temel Alan Bir Yaklaşım. Uygulama …
AG Bilgin Altınöz
Doktora Tezi, Ankara, 2002
22002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20