Follow
Salih Birişçi
Salih Birişçi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri
S Birişçi
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 2 (1), 24-40, 2013
1682013
Mathematics teachers' motivations for, conceptions of, and experiences with flipped instruction
Z de Araujo, S Otten, S Birisci
Teaching and teacher education 62, 60-70, 2017
1122017
Pre-service elementary teachers’ views on concept cartoons: a sample from Turkey
S Birisci, M Metin, M Karakas
Middle-East Journal of Scientific Research 5 (2), 91-97, 2010
982010
Predictors of technology integration self-efficacy beliefs of preservice teachers
S Birisci, E Kul
Contemporary educational technology 10 (1), 75-93, 2019
882019
Öğretmen adaylarinin bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalişmalarinin yaratici düşünme becerilerine etkisi
S Birişçi, H Karal
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 203-219, 2011
742011
Developing an Attitude Scale towards Using Instructional Technologies for Pre-Service Teachers.
M Metin, GK Yilmaz, K Coskun, S Birisci
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 11 (1), 36-45, 2012
642012
Developing an instructional material using a concept cartoon adapted to the 5E model: A sample of teaching erosion.
S Birisçi, M Metin
Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 11 (1), 2010
612010
Prospective elementary teachers’ attitudes toward computer and Internet use: A sample from Turkey
S Birisci, M Metin, M Karakas
World Applied Sciences Journal 6 (10), 1433-1440, 2009
582009
Conceptualizing “homework” in flipped mathematics classes
Z de Araujo, S Otten, S Birisci
Journal of educational technology & society 20 (1), 248-260, 2017
512017
INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS’ATTITUDES TOWARDS INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
M Metin, S Birişçi, K Coşkun
Kastamonu Education Journal 21 (4), 1345-1364, 2013
472013
Matematik öğretmenlerinin derslerinde etkileşimli tahta kullanımına ilişkin görüşleri: Artvin ili örneği
S Birişçi, S Çalık Uzun
İlköğretim Online (elektronik), 2014
402014
Teacher-created videos in a flipped mathematics class: Digital curriculum materials or lesson enactments?
Z de Araujo, S Otten, S Birisci
ZDM 49, 687-699, 2017
392017
The Relationship between Technological Pedagogical Content Knowledge and Web 2.0 Self-Efficacy Beliefs.
U Kul, Z Aksu, S Birisci
Online Submission 11 (1), 198-213, 2019
332019
Web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz-yeterlik inancı belirlemeye yönelik ölçek (W2ÖYİÖ) geliştirme çalışması
S Birişçi, Ü Kul, Z Aksu, D Akaslan, S Çelik
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 187-208, 2018
332018
İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi:(Artvin ili örneği)
S Birişçi, M Metin, G Demiryürek
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 2 (4), 1-18, 2011
322011
The investigating pre-service teachers’ learning styles with respect to the gender and grade level variables
M Metin, GK Yılmaz, S Birişçi, K Coşkun
Procedia-social and behavioral sciences 15, 2728-2732, 2011
262011
Predictors of technology integration self-efficacy beliefs of preservice teachers. Contemporary Educational Technology, 10 (1), 75–93
S Birisci, U Kul
232019
Opinions of prospective teachers about utilizing the 5E instructional model
M Metin, K Coşkun, S Birişçi, GK Yılmaz
SILA SCIENCE, 2011
232011
Farklı mesleki deneyime sahip sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterlilik ile ilgili algılamaları
K Coşkun, M Metin, S Birşiçi, G Kaleli Yılmaz
International Conference on New Trends in Education and Their Implications …, 2010
212010
Fen konularına yönelik web sayfası hazırlama öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojisini kullanabilme becerilerini nasıl etkiler?
S Birişçi, M Metin
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2 …, 2009
212009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20