Takip et
Sinem Güçhan-Özgül
Sinem Güçhan-Özgül
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Role of play in teaching science in the early childhood years
B Akman, S Güçhan Özgül
Research in early childhood science education, 237-258, 2015
612015
Okul öncesi eğitim ortamlarının kalite değişkenleri açısından değerlendirilmesi
S Güçhan Özgül
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
502011
Çocukların Dünya’nın şekli ve gece-gündüz kavramlarına yönelik zihinsel modelleri
SG Özgül, B Akman, M Saçkes
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 9 (1), 66-82, 2018
15*2018
Okul öncesi eğitim ortamlarının kalite değişkenleri açısından değerlendirilmesi
SG Özgül
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
122011
Sorgulama temelli oyunların çocukların dünyanın şekli ve gece-gündüz kavramlarını algılamalarına etkisi
S Güçhan Özgül
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
112017
Okul öncesi öğretmenlerinin bilim defterlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
H Uysal, ŞT Cengiz, SG Özgül, AA Gençer, B Akman
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10 (1), 2016
11*2016
Integration of inquiry and play: Young children’sconceptual change in astronomy
SG Özgül
Evrim Erbilgin, 2021
82021
Adaptation of EARTH-2 Scale for Turkish Kindergartners
S Güçhan Özgül, M Saçkes
EECERA (Özet bildiri)(Yayın No: 2154415) Barcelona, İspanya, 2015
72015
Çocukların çizgi film tercihleri üzerine betimsel bir çalışma
S Işıtan, SG Özgül, K Avcı
A. Dikici Sığırtmaç, E. Deretarla Gül, Ö. Özgün ve D. Aslan (Eds.) 3, 65-70, 2012
72012
Bütünleştïrïlmïş fen ve türkçe etkïnlïklerïnïn okul öncesï çocuklarinin dünya’nin şeklï ve gece gündüz kavramlarini anlayişlarina etkïsï
E Yıldız, SG Özgül, M Saçkes
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (41), 155-172, 2019
22019
Fen Eğitiminde Oyun
S GÜÇHAN ÖZGÜL, M SAÇKES, B AKMAN
Anı Yayıncılık, 2017
12017
Erken Çocukluğa İlişkin Mitler Ölçeği’nin Geliştirilmesi
EF Aktaş, S Güçhan-Özgül
Yaşadıkça Eğitim 37 (3), 750-763, 2023
2023
Online Teaching during the COVID-19 Pandemic: Turkish Student Teacher and Teacher Experiences from Biology and Preschool Education Fields.
NRT Bedizel, SG Özgül
Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (3), 92-124, 2023
2023
Children’s Naive Theories about the Mechanism of Rainfall and Related Phenomena: Naive Theories about Mechanism of Rainfall
M Saçkes, S Güçhan Özgül, K Avci
Enfance, 41-54, 2023
2023
Erken Çocuklukta BİT Çerçevesi: Bir İçerik Analizi.
S GÜÇHAN-ÖZGÜL, ZA MISIRLI
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics …, 2020
2020
BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE GECE GÜNDÜZ KAVRAMLARINI ANLAYIŞLARINA ETKİSİ
E YILDIZ, S GÜÇHAN ÖZGÜL, M SAÇKES
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 22 (41), 2019
2019
Evaluation of Early Childhood Education Environments in terms of Quality Variables
S Güçhan-Özgül, N Uyangör
Preschool Education in Turkey and in the World: A Theoretical and Emprical …, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17