Nihal Kartaltepe Behram
Nihal Kartaltepe Behram
İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ulusal yönetim ve organizasyon kongre kitaplarında yer alan bildirilerin bibliyometrik profili: Örgüt teorisi ve örgütsel davranış bildirileri üzerine bir araştırma
U Yozgat, N KARTALTEPE
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4 (1 …, 2009
542009
A cross-sectoral analysis of environmental disclosures in a legitimacy theory context
NK Behram
J. Mgmt. & Sustainability 5, 20, 2015
282015
Yönetim bilişim sistemleri: Dijital işletmeyi yönetme
KC Laudon
Prentice Hall, 2011
252011
The empirical link between environmental conditions, organizational culture, corporate entrepreneurship and performance: the mediating role of corporate entrepreneurship
NK Behram, A Özdemirci
International Journal of Business and Social Science 5 (2), 2014
242014
İş Amaçlı Havayolu Pazarında Hizmet Kalitesinin Servqual Modeli İle Ölçülmesi ve Türk Hava Yolları ‘Busıness Class’ YolcularıÜzerine Bir Araştırma
G Ataman, NK BEHRAM, E Sedat
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 73-87, 2011
202011
ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN KİŞİLERARASI ÇATIŞMA VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
NK BEHRAM, D Esra
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2), 115-124, 2014
182014
The relationship between diversification strategy and organizational performance in developed and emerging economy contexts: Evidence from Turkey and Netherlands
I Yigit, NK Behram
Eurasian Business Review 3 (2), 121-136, 2013
142013
Linking human resources practices to corporate entrepreneurship: The mediating role of perceived organizational support
A Özdemirci, NK Behram
Business Management and Strategy 5 (1), 56-77, 2014
112014
Yönetim bilişim sistemleri
KC Laudon, JP Laudon
Çeviri Editörü: Prof. Dr. Uğur Yozgat) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
112011
Corporate social responsibility and organizational citizenship behavior: The mediating role of job satisfaction
MM Kunda, G Ataman, N Kartaltepe Behram
Journal of Global Responsibility 10 (1), 47-68, 2019
92019
Örgütsel politika ve etik olmayan davranış bildirimi
NK Behram
İstanbul: Beta Yayınları, 2015
92015
Is alienation only a problem for the blue-collar workers? A research on the alienation of the white-collar workers in the age of information and in banking sector
C Çetin, A Özdemirci, N Kartaltepe
The Journal of Financial Research and Studies 1 (1), 121-126, 2009
92009
Measuring• the Service Quality In Business Air Travel Market By Using Servqual Model and A Research on ‘Business Class’ Passengers of Turkish Airlines
G Ataman, NK Behram, S Esgi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26, 73-87, 2011
52011
A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞKOLİKLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: BAŞARI İÇİN ÇABALAMA VE TAHAMMÜLSÜZLÜK/ASABİYET BOYUTLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
ED Özcan, NK Behram
Sakarya İktisat Dergisi 2 (4), 85-110, 2013
42013
The effects of logic replacement in coal-mining disaster: the case of Soma
C Kaya, NK Behram, G Ataman
Management Research Review, 2016
22016
Bibliometrics Profile of Papers in National Management and Organization Congress Proceedings: A Research on Papers of Organizational Theory and Organizational Behavior Tracks
U Yozgat, N Kartaltepe
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2009
22009
Journal of Global Responsibility
MM Kunda, G Ataman, NK Behram
Journal of Global Responsibility 10 (1), 47-68, 2019
12019
An assessment of the diversification–performance linkage: An empirical comparison between Turkish and Italian firms
İ Yiğit, N Kartaltepe-Behram, E İşçi
Tékhne 11 (2), 76-82, 2013
12013
The Relationship Between Diversification Strategy and Organizational Performance in Developed and Emerging Economy Contexts: Evidence from Turkey and Netherlands
NK Behram, I Yigit
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19