Takip et
Ayşegül Özdemir Başaran
Ayşegül Özdemir Başaran
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON VE OBEZİTE PREVELANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
S ÖNAL, A ÖZDEMİR, C MEŞE, BK ÖZER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 56 (1), 210-225, 2016
282016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISI VE BEDEN KİTLE ENDİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
S Önal, BK Özer, M Sağır, S Sağır, A Özdemir, S Acar, CM Yavuz
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 59 (1), 543-558, 2019
142019
Analysis of the relationship between body perception and body mass index in university students
S Önal, KB Özer, M Sağır, S Sağır
DTCF Journal 59 (1), 543-558, 2019
72019
Çanakkale İlinde Paleolitik dönem insan izleri
İ Özer, M Sağır, İ Baykara, B Dinçer, BK Özer, S Şahin, E Eren, A Özdemir
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 58 (1), 99-116, 2018
72018
Growth and Public Health Concerns: Proceedings of the 29th Aschauer Soiree, held at Krobielowice, Poland, November 20th 2021
M Hermanussen, C Scheffler, L Wilke, S Böker, D Groth, S Kirchengast, ...
Human Biology and Public Health 1, 2022
52022
Evaluation of dietary patterns and health status of young adults from Turkey: University students from urban and rural provinces
C Meşe, B Koca Özer, M Sağir, S Sağir, A Özdemir, S Önal, S Acar
Adv. Nutr. Food Sci 2 (1), 1-8, 2017
42017
6-17 Yaş Arası Ankara Çocuk ve Adölesanlarında Büyüme Durumunun Değerlendirilmesi
K Başak, A Özdemir, Ö Sibel, CM Yavuz
Antropoloji, 74-86, 2020
22020
Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki okul öncesi çocukların büyüme-gelişme durumlarının belirlenmesi
A Özdemir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
22015
Genetik algoritma ile yapay sinir ağlarında yapı ve parametre optimizasyonu
A Özdemir
Fırat Üniversitesi Fen bilimleri enstitüsü, 94s, 2010
22010
Peer relations linking overweight and obesity, and mediator factors among Turkish adolescents
BK Özer, MY Bıçakçı, HO Yeloğlu, N Aral, AÖ Başaran, CM Yavuz, S Önal, ...
Papers on Anthropology 30 (2), 51-69, 2021
12021
Secular changes in anthropometric measurements of schoolchildren in Ankara, Turkey (1950–2017)
BK Özer, A Özdemir
Papers on Anthropology 29 (1), 121-139, 2020
12020
Comparison of self-reported and measured height, weight and BMI in Turkish university students
S Acar, A Özdemir, CM Yavuz, S Sağır, M Sağır, BK Özer
Collegium antropologicum 44 (1), 21-28, 2020
12020
FARKLI KATEGORİLERDEKİ FUTBOLCULARIN SOMATOTİP ANALİZİ
B Yaşar, A Özder, S Önal, A Özdemir, CM Yavuz, M Sağır, BK Özer
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (4), 143-157, 2019
12019
Evaluation of arm anthropometry and nutrition in Turkish preschool children
A Özdemir, S Önal, BK Özer
Вестник Московского университета. Серия 23 (3), 57, 2014
12014
Concurrent infection of Infectious Bronchitis Virus and Mycoplasma gallisepticum in a backyard poultry
Ö Ardıçlı, TS Kanar, SK Demirbilek, A Özdemir, S Erdoğan, AG Coşkun, ...
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1-8, 2023
2023
Environment, social behavior, and growth: Proceedings of the 30th Aschauer Soiree, held at Krobielowice, Poland, June 18th 2022
M Hermanussen, C Scheffler, A Pulungan, AR Bandyopadhyay, ...
Human Biology and Public Health 1, 2023
2023
ADÖLESANLARDA BOY VE AĞIRLIK ÖLÇÜMLERİ İLE ÖZBİLDİRİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
S ÖNAL, A ÖZDEMİR, BK ÖZER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 60 (1), 81-96, 2020
2020
1930'lardan Günümüze Ankara'daki Okul Çocuklarında Boy Uzunluğunun Seküler Değişimi ve Sosyoekonomik Düzey ile İlişkisi.
B KOCA ÖZER, A Özdemir
Journal of Ankara Studies 8 (1), 2020
2020
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA ALT VE ÜST EKSTREMİTE UZUNLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A ÖZDEMİR, BK ÖZER
Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken 10 (2), 2018
2018
Okul Öncesi Dönem Çocuklara Özgü Güvenlik Ekipmanlarının Tasarımına Yönelik Referans Değerlerinin Oluşturulması (Evaluation of Reference Values for Safety Equipment Design for …
A Özdemir, S Önal, B Koca Özer
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of …, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20