Takip et
Armağan Öztürk
Armağan Öztürk
artvin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
MACHIAVELLI DÜŞÜNCESİNDE CUMHURİYETÇİ ÖZGÜRLÜK VE KURUCU LİDER İMGESİ.
A Öztürk
Ankara University SBF Journal/Ankara Universitesi SBF Dergisi 68 (2), 2013
662013
Bir Haklı Savaş Tartışması: Şiddet Meşru Olabilir mi?
A Öztürk
Doğu Batı 10 (43), 113-128, 2007
282007
"A Decade of Erdoğan's JDP: Ruptures and Continuities"
D Özsel, A Öztürk, HO İnce
Critique: Journal of Socialist Theory 41 (4), 551-570, 2013
202013
RAWLS'IN ADALET TEORİSİ YA DA BİÇİMSEL HAK ANLAYIŞININ TEORİK AÇMAZLARI ÜZERİNE
A Öztürk
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57-86, 2011
202011
CUMHURİYETÇİLİK VE LİBERALİZM
A Öztürk
Doruk Yayınları, 0
20*
LİBERAL ADALET
A Öztürk
Doruk Yayınları, 2013
19*2013
DÜZENİN MEŞRULUĞU SORUNU BAĞLAMINDA İBNİ HALDUN FELSEFESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Öztürk
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (01), 175-206, 2008
172008
Siyasi Kültür Bağlamında Türkiye’de Devlet-Sivil Toplum İlişkisi: Sendikacılık Örneği
A Öztürk
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-35, 2007
142007
Schmitt’in liberalliği
A Öztürk
Felsefe Arkivi, 71-88, 2017
112017
Res Publica İdeali Üzerine Tarihsel ve Kavramsal Bir Soruşturma
A Öztürk
Res Publica, 7-39, 2013
112013
muhafazakâr ideoloji ve rasyonalite
A Öztürk, F Mollaer
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 49-72, 2006
112006
“Neo-Atina Cumhuriyetçiliği Özelinde Liberalizm: Komüniteryanizm Tartışması Üzerine Notlar”,
A Öztürk
Liberal Düşünce, 93-106., 2013
102013
“Schumpeter, Sartori ve Dahl Özelinde Demokratik Elit Teorileri Perspektifi Üzerine Düşünceler”,
A Öztürk
Düşünen Siyaset, 135-158, 2012
102012
Postyapısalcılık,
A Öztürk
Ankara: Phoenix Yayınları, 2010
102010
Kapitalizmde sömürü ve adalet tartışmaları
A Öztürk
Amme İdaresi Dergisi 48 (2), 23-36, 2015
92015
“Birikim Dergisinde Liberal Sol İdeoloji Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”,
A Öztürk
Doğu Batı, 177-204, 2011
92011
Cumhuriyetçilik Ayracında Yurtsever Anlayışın İdeolojik Kökleri
A Öztürk
Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar “Cumhuriyetçilik, 119-138, 2008
92008
Radikal demokrat önerinin eleştirisi
A Öztürk
Cogito 43, 2005
92005
Civic ataturkism in the dissolving process of post-Kemalism
A Öztürk
The transformation of public sphere, 87-102, 2017
82017
2009-2015 ARALIĞINDA AÇILIM SÜREÇLERİNE YÖNELİK SİYASİ PARTİ SÖYLEMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
İ Parlak, A Öztürk
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 87-114, 2015
82015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20