Takip et
Sosyoekonomi Journal
Sosyoekonomi Journal
Sosyoekonomi Society
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü
N Öztürk
Sosyoekonomi 1 (1), 27-44, 2005
294*2005
Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi
S Taban
Sosyoekonomi 4 (4), 31-46, 2006
1992006
Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki
M Kılıç
Sosyoekonomi 13 (13), 81-97, 2010
1952010
Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz
HM Mutlu, A Çeviker, Z Çirkin
Sosyoekonomi 14 (14), 51-73, 2011
1612011
Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı ve Bilinci
M Sağlam
Sosyoekonomi 19 (19), 315-334, 2013
131*2013
Socioeconomic Determinants of Gender-Specific Life Expectancy in Turkey: A Time Series Analysis
İ Şentürk, A Ali
Sosyoekonomi 29 (49), 85-111, 2021
1222021
Dış Borçlanmaya Teorik Bir Bakış ve Dış Borçların Ekonomik Etkileri
M Şeker
Sosyoekonomi 3 (3), 73-92, 2006
1182006
Eko Otellerden Hizmet Satın Alımında Kuşaklar Arası Farklılaşmalar Üzerine Bir Çalışma
P Başgöze, NA Bayar
Sosyoekonomi 23 (24), 118-130, 2015
1052015
Türkiye'de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi
H Ağır, M Kar
Sosyoekonomi 12 (12), 149-175, 2010
1042010
Eskişehir'de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı
OB Çetin
Sosyoekonomi 6 (6), 89-105, 2007
101*2007
Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltıcı Etkisi Var Mı?
H Hotunluoğlu, R Tekeli
Sosyoekonomi 6 (6), 107-125, 2007
98*2007
Yoksulluk Sadece Devletin Sorunu Mu? Kamu Harcamaları Açısından Bir Değerlendirme
A Altay
Sosyoekonomi 2 (2), 155-178, 2005
962005
Yönetim İnovasyonu
A Soylu, M Öztürk-Göl
Sosyoekonomi 11 (11), 113-130, 2010
812010
Tek Ebeveynli Aileler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
A Aydıner-Boylu, H Öztop
Sosyoekonomi 19 (19), 207-220, 2013
802013
Ekofeminizm: Kadın Doğa İlişkisi ve Ataerkillik
OB Çetin
Sosyoekonomi 1 (1), 61-76, 2005
782005
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Bilincinin Oluşturulmasında Ailenin Rolü
S Erkal, Ş Şafak, C Yertutan
Sosyoekonomi 14 (14), 145-157, 2011
76*2011
Sömürü, Koruma ve Pozitif Ayrımcılıktan Çalışma Hayatının Egemen Gücü Olmaya Doğru Kadınlar: 21. Yüzyıl ve Pembeleşen Çalışma Hayatı
S Yorgun
Sosyoekonomi 11 (11), 167-189, 2010
752010
Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
FÖ Alper, AE Alper
Sosyoekonomi 25 (33), 145-156, 2017
732017
İçsel Büyüme Modelleri ve Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Konumları
C Çiftçi, G Aykaç
Sosyoekonomi 14 (14), 159-180, 2011
702011
Yakınsama Hipotezi: Teorik Tartışmalar
R Ceylan
Sosyoekonomi 11 (11), 47-60, 2010
692010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20