Takip et
Sosyoekonomi Journal
Sosyoekonomi Journal
Sosyoekonomi Society
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü
N Öztürk
Sosyoekonomi 1 (1), 27-44, 2005
1882005
Türkiye'de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi
S Taban
Sosyoekonomi 4 (4), 31-46, 2006
1422006
Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki
M Kılıç
Sosyoekonomi 13 (13), 81-97, 2010
1412010
Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz
HM Mutlu, A Çeviker, Z Çirkin
Sosyoekonomi 14 (14), 51-73, 2011
1152011
Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı ve Bilinci
M Sağlam
Sosyoekonomi 19 (19), 315-334, 2013
912013
Türkiye'de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi
H Ağır, M Kar
Sosyoekonomi 12 (12), 149-175, 2010
82*2010
Dış Borçlanmaya Teorik Bir Bakış ve Dış Borçların Ekonomik Etkileri
M Şeker
Sosyoekonomi 3 (3), 73-92, 2006
772006
Eskişehir'de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı
OB Çetin
Sosyoekonomi 6 (6), 89-105, 2007
73*2007
Eko Otellerden Hizmet Satın Alımında Kuşaklar Arası Farklılaşmalar Üzerine Bir Çalışma
P Başgöze, NA Bayar
Sosyoekonomi 23 (24), 118-130, 2015
712015
Yoksulluk Sadece Devletin Sorunu Mu? Kamu Harcamaları Açısından Bir Değerlendirme
A Altay
Sosyoekonomi 2 (2), 155-178, 2005
702005
Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltıcı Etkisi Var Mı?
H Hotunluoğlu, R Tekeli
Sosyoekonomi 6 (6), 107-125, 2007
602007
Yönetim İnovasyonu
A Soylu, M Öztürk-Göl
Sosyoekonomi 11 (11), 113-130, 2010
562010
Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi
H Bektaş
Sosyoekonomi 19 (19), 277-294, 2013
502013
Tek Ebeveynli Aileler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
A Aydıner-Boylu, H Öztop
Sosyoekonomi 19 (19), 207-220, 2013
502013
Kamu Harcamalarının Bileşimi Ekonomik Büyümeyi Etkiler Mi? Türkiye Ekonomisi İçin Bir Analiz
D Aytaç, MC Güran
Sosyoekonomi 13 (13), 129-152, 2010
502010
Education, Health, and Economic Growth Nexus: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis for Developing Countries
H Şen, A Kaya, B Alpaslan
Sosyoekonomi 26 (36), 125-144, 2018
492018
2001 Krizi Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinin ve Bankacılık Sektörünün Değerlendirilmesi
Aİ Yiğitoğlu
Sosyoekonomi 1 (1), 115-125, 2005
492005
OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi
F Yardımcıoğlu, A Gülmez
Sosyoekonomi 19 (19), 117-140, 2013
482013
İkiz Açıklar Hipotezi: Teorik Çerçeve ve Hipoteze Yönelik Yaklaşımlar
AA Uğur, P Karatay
Sosyoekonomi 9 (9), 101-122, 2009
48*2009
Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BIST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama
İ Mazgit
Sosyoekonomi 20 (20), 225-264, 2013
472013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20