Follow
Buket Akkoyunlu
Title
Cited by
Cited by
Year
A study of student's perceptions in a blended learning environment based on different learning styles
B Akkoyunlu, MY Soylu
Journal of Educational Technology & Society 11 (1), 183-193, 2008
7332008
Kolb öğrenme stili envanteri
P Aşkar, B Akkoyunlu
Eğitim ve Bilim 17 (87), 1993
5961993
Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 2003
5252003
Developing the information literacy self‐efficacy scale
S Serap Kurbanoglu, B Akkoyunlu, A Umay
Journal of documentation 62 (6), 730-743, 2006
4702006
A study on students’ views on blended learning environment
B Akkoyunlu, MY Soylu
Turkish Online Journal of Distance Education 7 (3), 43-56, 2006
4522006
Bilgisayar ve ögretim teknolojileri egitimi (BÖTE) bölümü ögrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inanci ile demografik özellikleri arasindaki iliski
B Akkoyunlu, F Orhan
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 2 (3), 2003
4462003
Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü
B Akkoyunlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (11), 1995
3851995
Bilgisayar Öğretmenleri için" Bilgisayar Öğretmenliği Öz-Yeterlik Ölçeği" Geliştirme Çalişmasi
B Akkoyunlu, F Orhan, U Aysun
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 1-8, 2005
3392005
Öğretmenlerin internet kullanımı ve bu konudaki öğretmen görüşleri
B Akkoyunlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (22), 2002
3082002
İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma
M Erdem, B Akkoyunlu
İlköğretim Online 1 (1), 2002
2972002
Modeling the continuance usage intention of online learning environments
G Dağhan, B Akkoyunlu
Computers in Human Behavior 60, 198-211, 2016
2932016
Educational technology in Turkey: Past, present and future
B Akkoyunlu
Educational Media International 39 (2), 165-174, 2002
2592002
Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı
B Akkoyunlu, M YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 9-18, 2005
2382005
YAŞAM BOYU ÖĞRENME BECERİLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
H Soran, B Akkoyunlu, Y Kavak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 201-210, 2006
2092006
İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımları üzerine bir çalışma
F Orhan, B Akkoyunlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
1922004
Development of a scale on learners' views on blended learning and its implementation process
B Akkoyunlu, M Yılmaz-Soylu
The Internet and Higher Education 11 (1), 26-32, 2008
1802008
The Effect of Learning Styles on Achievement in Different Learning Environments.
M Yilmaz-Soylu, B Akkoyunlu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 8 (4), 43-50, 2009
1792009
Students’ opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles
B Uğur, B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Education and Information Technologies 16, 5-23, 2011
1752011
Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma
S Kurbanoğlu, B Akkoyunlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
1692001
Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma
B Akkoyunlu, S Kurbanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
1672004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20