Takip et
Tuncay YÜCE tyuce
Tuncay YÜCE tyuce
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SİNEMA VE EDEBİYAT TÜRLERİ ARASINDA GÖRÜLEN ETKİLEŞİMLER
T Yüce
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 1 (2), 67-74, 2005
492005
Belgesel Sinemada Gerçekçilik Anlayışı ve Türkiye’deki Örnekleri
T Yüce
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir: Yayınlanmamış …, 2001
92001
İMGE VE İMGELEM OLGULARI ÇERÇEVESİNDE GÖRSEL SANATLARIN FELSEFE İLE OLAN ETKİLEŞİMİ
T Yüce
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2), 2013
62013
Sanatsal Etkinlikler İçerisinde'Yeni Medya'Olgusu
A Yüce, T Yüce
Sanat Yazıları, 55-63, 2011
62011
Sinemada Türler ve Seyirci Algılayışı
T YÜCE
52019
Cola Turka örnekleminde reklam bildirilerinde kültürel öğeler
MY Sağlam, T Yüce
Türkbilig, 114-124, 2004
32004
Görsel Sanatlarda Kent İmgesinin Temsili
AS Yüce, T Yüce
ERCİYES SANAT, 1-10, 2015
22015
Sinema ve Edebiyat Türleri Arasında Görülen EtkileĢimler
Y Tuncay
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 0
2
Resmin hareket serüveni
A Yüce, T Yüce
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 2012
12012
CHAPTER NINE NEW DOCUMENTARY, NEW CINEMA
T YÜCE
New Cinema, New Media: Reinventing Turkish Cinema, 139, 2014
2014
İ MGE VE İ MGELEM OLGULARI ÇERÇEVESİ NDE GÖRSEL SANATLARIN FELSEFE İ LE OLAN ETKİ LEŞİ Mİ
Y Tuncay
KARE-LER-İM-İZ: KENT ve MEKAN
Y Ayşe, T Yüce
RESMİN HAREKET SERÜVENİ
A Yüce, T Yüce
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 0
YENİ BELGESEL YENİ SİNEMA ve'YENİ MEDYA'
Y Tuncay
İMGE VE İMGELEM OLGULARI ÇERÇEVESİNDE GÖRSEL SANATLARIN FELSEFE İLE OLAN ETKİLEŞİMİ
T Yüce
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2), 0
Cola Turka Örnekleminde Reklam Bildirilerinde Kültürel Öğeler/114-124 Cultural Elements in Advertisement Campaigns: Cola Turca Case Study
MYST YÜCE
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16