Follow
Fehim Bakırcı
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri
S Karaman, F BAKIRCI
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (2), 94-114, 2010
2762010
Üretimde etkinlik ve verimlilik ölçümü: veri zarflama analizi: teori ve uygulama
F Bakırcı
Atlas Yayınları, 2006
1872006
Sektörel bazda bir etkinlik ölçümü: VZA ile bir analiz
F BAKIRCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 199-217, 2006
1352006
Türkiye’de sağlık kurumlarının performans analizi: bir VZA uygulaması
Y Temür, F Bakırcı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008
1032008
Tüketici karar ve davranışlarını belirleyen faktörler ve iki grup ilde tüketim fonksiyonları ile mukayesesi
F Bakirci
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat Anabilim Dalı …, 1999
791999
Bölgesel kalkınma politikalarının etkinliği: Türkiye alt bölgeler bazında bir uygulama
F Bakirci, ED Ekinci, T Şahinoğlu
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 281-298, 2014
642014
BIST’da demir, çelik metal ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performans analizi: VZA süper etkinlik ve TOPSIS uygulaması
F Bakırcı, SE Shiraz, A Sattary
Ege Akademik Bakış 14 (1), 9-19, 2014
612014
OECD üyesi ülkelerin ekonomik etkinliklerinin veri zarflama analiziyle ölçümü
A Demir, F BAKIRCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (2), 109-132, 2014
472014
BIST'da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren Isletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulamasi/Financial Performance …
F Bakirci, SE Shiraz, A Sattary
Ege Akademik Bakis 14 (1), 9, 2014
33*2014
Türkiye'de belediyelerin ekonomik etkinliği ve etkinliğe etki eden faktörler üzerine bir araştırma
A Kutlar, F Yüksel, F BAKIRCI
302010
Bütçe Politikalarının Mikroekonomik Etkileri
F Bakırcı
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2), 43-59, 2001
262001
Firma etkinliğini etkileyen faktörler: Türk tekstil sektöründe bir VZA ve tobit model uygulaması
F Bakırcı
EKEV Akademi Dergisi 11 (30), 327-342, 2007
212007
Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulama
A Kutlar, F Bakırcı
Orion Kitabevi, Ankara, 2018
202018
Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü
F Bakırcı
Veri Zarflama Analizi: Teori ve Uygulama, Atlas Yayınları, Ankara, 2006
172006
Türkiye’de sağlik kurumlarinin performans analizi: bir vza uygulamasi
Y TEMÜR, F BAKIRCI
Sosyal Bilimler Dergisi 10 (3), 262, 2008
11*2008
SAVUNMA SANAYİNDE VZA YÖNTEMİYLE ETKİNLİK ANALİZİ.
R Bayrak, F BAKIRCI, M SARIKAYA
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2015
82015
Knowledge and innovation economy: An evaluation of Turkey
F Bakırcı
German-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management: Challenges and …, 2018
72018
Başkanlık Sistemi, Parlamenter Sistem ve Meclis Hükümeti Sistemlerinin Karşılaştırıması ve Türkiye Örneği
F Bakırcı
Ankara: TBMM Uzmanlık Tezi, 1994
71994
Yerel yönetimlerin ekonomik etkinliği ve ilgili faktörler üzerine teorik bir değerlendirme
F Yüksel, F Bakırcı, A Kutlar
Yerel Yönetimler: Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, IV. Kamu Yönetimi …, 2010
62010
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
S Karaman, F Bakırcı
II, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20