Takip et
Nur akcanca
Nur akcanca
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An alternative teaching tool in science education: Educational comics.
N Akcanca
International Online Journal of Education and Teaching 7 (4), 1550-1570, 2020
892020
Yaratıcı düşünmeye dayalı öğretim uygulamalarının bilimsel yaratıcılık bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıya etkisi
N Kurtuluş
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
592012
Fen ve teknoloji öğretim programındaki etkinliklere yönelik öğretmen ve öğrenci düşünceleri
N Kurtuluş, O Çavdar
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 5 (1 …, 2011
542011
21st Century Skills: The Predictive Role of Attitudes Regarding STEM Education and Problem-Based Learning.
N Akcanca
International Journal of Progressive Education 16 (5), 443-458, 2020
382020
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
N AKCANCA, SA GÜRLER, H ALKAN
Caucasian journal of science 4 (1), 1-19, 2017
382017
Effect of activities prepared by different teaching techniques on scientific creativity levels of prospective pre-school teachers
N Akcanca, LC Ozsevgec
European Journal of Educational Research 7 (1), 71-86, 2018
302018
Fen bilimleri öğretmen adaylarının yaratıcılığa ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi
N Akcanca, LC Özsevgeç
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 2016
192016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTSEL OYUN TASARLAMA VE UYGULAMA DURUMLARI.
N Akçanca, T Sömen
Electronic Turkish Studies 13 (27), 2018
182018
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
S İnce, N Akcanca
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 172-197, 2021
122021
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİ
N KURTULUŞ, O ÇAVDAR
Education Sciences 5 (3), 1302-1315, 2010
102010
The Opinions of Prospective Teachers on the Design and Use of Digital Educational Comics as a Technological Teaching Material in Science Education.
N Akcanca
International Journal of Curriculum and Instruction 13 (3), 2268-2288, 2021
72021
Araştırma sorgulamayla ilgili verilen eğitimin öğretmen adaylarının planlama ve uygulama süreçlerine etkisi
T Saka, N Akcanca, NK Aydın, SS Alhan
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (1 …, 2018
72018
Pre-service teachers’ educational game design and application status
N Akcanca, T Somen
Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and …, 2018
62018
EĞİTİMDE YENİLİKÇİ BİR ÖĞRENME YAKLAŞIMI: İŞBİRLİKLİ YARATICILIK MODELİ
D Girgin, N Akcanca
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (1), 367-391, 2021
42021
Okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı günlüklerin değerlendirilmesine yönelik görüşleri
N AKCANCA, L CERRAH ÖZSEVGEÇ
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (28), 214-233, 2019
42019
Okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik bilimsel yaratıcılığı destekleyen öğretim teknikleriyle hazırlanmış etkinliklerin değerlendirilmesi
N Akcanca
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
42017
The creativity thoughts of preservice teachers studying at science teaching
N Akcanca, L Cerrah Özsevgeç
Journal of Bayburt Education Faculty 11 (2), 391-413, 2016
42016
OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ GIRIŞIMCILIK ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI: AÇIKLAYICI ARDIŞIK DESEN ÇALIŞMASI
MB KELEŞ, N AKCANCA
Trakya Eğitim Dergisi 13 (2), 869-892, 2023
22023
Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin bireysel yenilikçilik algıları
N Akcanca
Eğitimde Kuram ve Uygulama 18 (2), 156-168, 2022
22022
The Readiness of Primary and Preschool Pre-Service Teachers' for Teaching Profession in Turkey: A Mixed Methods Research.
D Girgin, N Akcanca
International Journal of Contemporary Educational Research 8 (2), 98-117, 2021
22021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20