Yuksel Goktas
Yuksel Goktas
Professor of Computer Education and Instructional Technology, Ataturk University, Erzurum, TURKEY
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Main barriers and possible enablers of ICTs integration into pre-service teacher education programs.
Y Goktas, S Yildirim, Z Yildirim
Journal of Educational Technology & Society 12 (1), 2009
4162009
Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi
Y Göktaş, S Küçük, M Aydemir, E Telli, Ö Arpacık, G Yıldırım, İ Reisoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 177-199, 2012
1482012
How instructional design experts use knowledge and experience to solve ill‐structured problems
PA Ertmer, DA Stepich, CS York, A Stickman, X Wu, S Zurek, Y Goktas
Performance Improvement Quarterly 21 (1), 17-42, 2008
1092008
Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade.
Y Goktas, S Kucuk, M Aydemir, E Telli, O Arpacik, G Yildirim, I Reisoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 191-199, 2012
1082012
A review of ICT related courses in pre-service teacher education programs
Y Goktas, Z Yildirim, S Yildirim
Asia Pacific Education Review 9 (2), 168-179, 2008
1082008
A review of ICT related courses in pre-service teacher education programs
SY Yuksel Goktas, Z Yildirim
Asia Pacific Education Review 9 (2), 168-179, 2008
1082008
Enablers and barriers to the use of ICT in primary schools in Turkey: A comparative study of 2005–2011
Y Goktas, N Gedik, O Baydas
Computers & Education 68, 211-222, 2013
962013
Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis [Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi]
Y Goktas, F Hasancebi, B Varisoglu, A Akcay, N Bayrak, M Baran, ...
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 455-460, 2012
912012
Learning anatomy via mobile augmented reality: effects on achievement and cognitive load
S Küçük, S Kapakin, Y Göktaş
Anatomical sciences education 9 (5), 411-421, 2016
842016
Blog-enhanced ICT courses: Examining their effects on prospective teachers’ ICT competencies and perceptions
Y Goktas, T Demirel
Computers & Education 58 (3), 908-917, 2012
652012
Educational technology research trends in Turkey from 1990 to 2011
S Kucuk, M Aydemir, G Yildirim, O Arpacik, Y Goktas
Computers & Education 68, 42-50, 2013
572013
Facilitating technology-enhanced problem-based learning (PBL) in the middle school classroom: An examination of how and why teachers adapt
PA Ertmer, KD Glazewski, D Jones, A Ottenbreit-Leftwich, Y Goktas, ...
Journal of Interactive Learning Research 20 (1), 35-54, 2009
562009
Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler
B VARIŞOĞLU, A Şahin, Y Göktaş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13 (3), 1767-1781, 2013
512013
The current status of information and communication technologies integration into schools of teacher education and K-12 in Turkey
Y Göktaş
Unpublished PhD. Thesis, METU, Ankara, Turkey, 2006
512006
The keys for ICT integration in K-12 education: Teachers’ perceptions and usage
Y GÖKTAŞ, Z Yildirim, S Yildirim
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 127-139, 2008
492008
Augmented reality for learning English: Achievement, attitude and cognitive load levels of students.
S Küçük, RM Yýlmaz, Y Göktaþ
Education & Science/Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
482014
The Reasons for Non-Use of Social Networking Websites by University Students/Razones por las que los alumnos universitarios no utilizan las redes sociales
Z Turan, H Tinmaz, Y Goktas
Comunicar (English edition) 21 (41), 137-145, 2013
45*2013
Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri
S SADİ, AR ŞEKERCİ, B KURBAN, FB TOPU, T DEMİREL, C TOSUN, ...
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 1 (3), 2010
452010
Are augmented reality picture books magic or real for preschool children aged five to six?
RM Yilmaz, S Kucuk, Y Goktas
British Journal of Educational Technology 48 (3), 824-841, 2017
412017
Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi
İ Reisoğlu, N Gedik, Y Göktaş
Eğitim ve Bilim 38 (170), 2013
41*2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20