SEVDA GÜRSAKAL
SEVDA GÜRSAKAL
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
PISA 2009 ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ.
S Gürsakal
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2012
1172012
Üniversite öğrencilerinin çevresel risk algısı ve çevresel tutumlarının belirlenmesi
N Sam, S Gürsakal, R Sam
Akademik Bakış Dergisi 20 (10), 2010
572010
Üniversite öğrencilerinin çevresel risk algısı ve çevresel tutumlarının belirlenmesi
N Sam, S Gürsakal, R Sam
Akademik Bakış Dergisi 20 (10), 2010
572010
Burnout, vigor and job satisfaction among academic staff
N Bayram, S Gursakal, N Bilgel
European Journal of Social Sciences 17 (1), 41-53, 2010
422010
Öğrencilerinin kariyer değerlerini açıklamada kişiliğin etkisi
N Bayram, S Gürsakal, S Aytaç
Anadolu Üniversitesi, 2012
352012
Investigating the relationship between corporate social responsibility and financial performance in Turkey
F Özçelik, BA ÖZTÜRK, S Gürsakal
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (3), 2014
332014
Reliability and validity of the Turkish version of the Performance-Oriented Mobility Assessment I
SD Yücel, F Şahin, B Doğu, T Şahin, B Kuran, S Gürsakal
European Review of Aging and Physical Activity 9 (2), 149-159, 2012
142012
Çalışanların iş tatmini üzerine bir araştırma. 8
N Bayram, S Aytaç, S Gürsakal
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, İnönü Üniversitesi, 24-25, 2007
112007
Corporate Sustainability: A Research on Firms That Issue Sustainability Reports in Turkey.
F Özçelik, BA Öztürk, S Gürsakal
Business & Economics Research Journal 6 (3), 2015
102015
Assessment of PISA 2012 results with quantile regression analysis within the context of inequality in educational opportunity
S Gürsakal, D Murat, N Gürsakal
Alphanumeric Journal 4 (2), 41-54, 2016
82016
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
S Gürsakal
Karar Verme,(244-247). Bursa: Dora Yayınevi, 2015
82015
VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ
S GÜRSAKAL
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 319-337, 2009
82009
İMKB 30 Endeksi Getiri Serisinin Riske Maruz Değerlerinin Tarihi Simülasyon Ve Varyans-Kovaryans Yöntemleri İle Hesaplanması, 8
S Gürsakal
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25, 2007
82007
GARCH MODELLERİ VE VARYANS KIRILMASI: İMKB ÖRNEĞİ
S Gürsakal
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), 161-178, 2011
72011
GARCH MODELLERİ VE VARYANS KIRILMASI: İMKB ÖRNEĞİ
S Gürsakal
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), 161-178, 2011
72011
Yaşam memnuniyeti anketinin istatistiksel yöntemler ile analizi
S Gürsakal, KB Öngen
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 1-14, 2008
72008
Hisse senedi ve döviz piyasası risklerinin riske maruz değer yöntemi ile karşılaştırılması
S GÜRSAKAL
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2), 61-76, 2007
72007
Hurst exponent analysis in Turkish stock market
N Gursakal, ZB Aydin, S Gursakal, S Tuzunturk
International Journal of Sustainable Economy 1 (3), 255-269, 2009
62009
An evaluation of PISA 2009 student achievement levels’ affecting factors
S Gürsakal
Süleyman Demirel University the Journal of Faculty of Economics and …, 2012
52012
The Influence Of Personality On Students’ Career Values
N Bayram, S Gursakal, S Aytac
Anadolu University Journal of Social Sciences 12 (2), 181-190, 2012
32012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20