Ferhat Kardaş
Title
Cited by
Cited by
Year
Gratitude, hope, optimism and life satisfaction as predictors of psychological well-being
F Kardas, CAM Zekeriya, M Eskisu, S Gelibolu
Eurasian Journal of Educational Research 19 (82), 81-100, 2019
382019
Şükran: Ruh sağlığı alanında güncel bir kavram
F Kardaş, İ Yalçın
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 10 (1), 1-18, 2018
202018
Van depremini yaşayan üniversite öğrencilerinin travma sonrası stres, travma sonrası büyüme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
F Kardaş, F Tanhan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 1-36, 2018
182018
Eğitim ve öğretimde güncel bir yaklaşım: teknoloji destekli esnek öğrenme (flipped learning) modeli
F Kardaş, B Yeşilyaprak
172015
A current approach to education: Flipped learning model
F KARDAŞ, B YEŞİLYAPRAK
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 48 (2 …, 2015
172015
Van depremini yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin travmadan etkilenme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
F Tanhan, F Kardaş
Sakarya University Journal of Education 4 (1), 102-115, 2014
102014
ŞÜKRAN ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
F Kardaş, İ YALÇIN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (69), 13-31, 2019
82019
Şükran Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F Kardaş, İ Yalçın
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (69), 13-31, 2019
8*2019
Türkiye'de İyi Oluş İle İlgili Yapılmış Araştırmaların Sistematik Olarak İncelenmesi
F Kardaş, İ Yalçın
1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2016
72016
Öğretmenlerin, İdarecilerin ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Ortaokullarda Seçmeli Ders Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Van İli Örneği
S Tanrıverdi, F Kardaş
Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu …, 2013
72013
The mediating role of self-efficacy in the relationship between problem solving and hope
ÇAM Zekeriya, M EŞKİSU, F KARDAŞ, Ö SAATÇİOĞLU, S Gelibolu
Participatory Educational Research 7 (1), 47-58, 2019
62019
An Adaptation Study of the Balanced Measure of Psychological Needs (BMPN) Scale to Turkish Culture.
F Kardaş, I Yalcin
Çukurova University Faculty of Education Journal 47 (2), 2018
52018
Üniversite Öğrencilerinde Bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların Ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi
F Kardaş
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
52017
Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına Yansımaları
F Kardaş, İ Yalçın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 6 (45), 13-24, 2016
32016
Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Psikometrik Özellikleri
Z Çam, F Kardaş, M Eşkisu, S Gelibolu, M Sorkkila
International Conference on Stem And Educational Sciences, 2018
22018
Gratitude: A Current Issue in Mental Health/Sukran: Ruh Sagligi Alaninda Guncel Bir Kavram
F Kardas, I Yalcin
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar/Current Approaches to Psychiatry 10 (2), 1-19, 2018
22018
The Broaden-and-Built Theory of Gratitude: Testing a Model of Well-Being and Resilience on Turkish College Students
F KARDAŞ, I Yalcin
Participatory Educational Research 8 (1), 141-159, 2021
12021
A Systematic Investigation of the Well-being Studies Conducted In Turkey
F KARDAŞ, İ YALÇIN
Kastamonu Education Journal 27 (4), 1423, 2019
12019
Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması
F Kardaş, İ Yalçın
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47 (2), 357-383, 2018
12018
The Fear of COVID-19 Raises the Level of Depression, Anxiety and Stress through the Mediating Role of Intolerance of Uncertainty
F Kardaş
Studia Psychologica 63 (3), 291-306, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20