Ferhat Kardaş
Title
Cited by
Cited by
Year
Şükran: Ruh sağlığı alanında güncel bir kavram
F Kardaş, İ Yalçın
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 10 (1), 1-18, 2018
172018
Eğitim ve öğretimde güncel bir yaklaşım: teknoloji destekli esnek öğrenme (flipped learning) modeli
F Kardaş, B Yeşilyaprak
152015
Eğitim ve öğretimde güncel bir yaklaşım: teknoloji destekli esnek öğrenme (flipped learning) modeli
F Kardaş, B Yeşilyaprak
152015
Van depremini yaşayan üniversite öğrencilerinin travma sonrası stres, travma sonrası büyüme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
F Kardaş, F Tanhan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 1-36, 2018
142018
Gratitude, hope, optimism and life satisfaction as predictors of psychological well-being
F Kardas, CAM Zekeriya, M Eskisu, S Gelibolu
Eurasian Journal of Educational Research 19 (82), 81-100, 2019
132019
Gratitude, hope, optimism and life satisfaction as predictors of psychological well-being
F Kardas, CAM Zekeriya, M Eskisu, S Gelibolu
Eurasian Journal of Educational Research 19 (82), 81-100, 2019
132019
A current approach to education: flipped learning model
F KARDAŞ, B YEŞİLYAPRAK
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 48 (2), 103-122, 2015
102015
Öğretmenlerin, İdarecilerin ve Okul Psikolojik Danışmanlarının Ortaokullarda Seçmeli Ders Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Van İli Örneği
S Tanrıverdi, F Kardaş
Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu …, 2013
72013
Van depremini yaşayan ortaöğretim öğrencilerinin travmadan etkilenme ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi
F Tanhan, F Kardaş
Sakarya University Journal of Education 4 (1), 102-115, 2014
62014
Türkiye'de İyi Oluş İle İlgili Yapılmış Araştırmaların Sistematik Olarak İncelenmesi
F Kardaş, İ Yalçın
1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2016
52016
ŞÜKRAN ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI.
F KARDAŞ, İ YALÇIN
Electronic Journal of Social Sciences 18 (69), 2019
42019
Şükran Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
F Kardaş, İ Yalçın
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (69), 13-31, 2019
4*2019
Kanıta Dayalı Uygulamalar ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanına Yansımaları
F Kardaş, İ Yalçın
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 6 (45), 13-24, 2016
42016
An Adaptation Study of the Balanced Measure of Psychological Needs (BMPN) Scale to Turkish Culture.
F Kardaş, I Yalcin
Çukurova University Faculty of Education Journal 47 (2), 2018
22018
Üniversite Öğrencilerinde Bir Model Sınaması: Pozitif Duyguların Ve Kişisel Kaynakların Etkileşimi
F Kardaş
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
22017
The mediating role of self-efficacy in the relationship between problem solving and hope
ÇAM Zekeriya, M EŞKİSU, F KARDAŞ, Ö SAATÇİOĞLU, S Gelibolu
Participatory Educational Research 7 (1), 47-58, 2019
12019
Gratitude: A Current Issue in Mental Health/Sukran: Ruh Sagligi Alaninda Guncel Bir Kavram
F Kardas, I Yalcin
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar/Current Approaches to Psychiatry 10 (2), 1-19, 2018
12018
The Broaden-and-Built Theory of Gratitude: Testing a Model of Well-Being and Resilience on Turkish College Students
F KARDAŞ, İ YALÇIN
Participatory Educational Research 8 (1), 141-159, 2020
2020
A Systematic Investigation of the Well-being Studies Conducted In Turkey
F KARDAŞ, İ YALÇIN
Kastamonu Education Journal 27 (4), 1423, 2019
2019
Spor Tükenmişliği Envanteri’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri
EF EBYÜ
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20