Follow
NAGIHAN BOZTUNC OZTURK
NAGIHAN BOZTUNC OZTURK
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Scale development process in educational field: A content analysis research
MG ŞAHİN, NB ÖZTÜRK
Kastamonu Education Journal 26 (1), 191-199, 2018
109*2018
Eğitim alanında yapılan ölçek uyarlama makalelerinin incelenmesi
NB Öztürk, MG Eroğlu, H Kelecioğlu
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
692015
PISA 2012 matematik başarısını etkileyen faktörlerin hiyerarşik lineer model kullanılarak incelenmesi
EH Özberk, K Atalay Kabasakal, N Öztürk
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (3), 544-559, 2017
40*2017
Öğretmen adaylarının başarılarının değerlendirilmesinde tercih ettikleri ölçme araçlarının belirlenmesi
M ŞAHİN, NB ÖZTÜRK, GT TEKER
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 6 (1), 95-106, 2015
17*2015
How Classroom Assessment Affects Science and Mathematics Achievement?: Findings from TIMSS 2015.
MG Sahin, NB Öztürk
International Electronic Journal of Elementary Education 10 (5), 559-569, 2018
162018
Hacettepe Üniversitesi mezun izleme çalışması
NB Öztürk, EH Özberk, SB Kaptı, LY Fındık, S Gelbal, Y Kavak
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 263-271, 2015
142015
How the Length and Characteristics of Routing Module Affect Ability Estimation in ca-MST?.
NB Öztürk
Universal Journal of Educational Research 7 (1), 164-170, 2019
82019
An analysis of scoring via analytic rubric and general impression in peer assessment
NB Öztürk, MG Şahin, M İlhan
Turkish Journal of Education 8 (4), 258-275, 2019
72019
Investigating Item Exposure Control Methods in Computerized Adaptive Testing.
NB Ozturk, N Dogan
Educational Sciences: Theory and Practice 15 (1), 85-98, 2015
72015
Investigation of the reliability of teachers, self and peer assessments at primary school level with Generalizability Theory
E Gürlen, N Boztunç Öztürk, E Eminoğlu
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 (4 …, 2019
62019
Erasmus students’ mobility priorities: A rank-order scaling study
EH Özberk, NB Öztürk, LY FINDIK, SB KAPTI
Kastamonu Education Journal 25 (6), 2401-2412, 2017
52017
Sosyal bilimler için istatistik
N Güler
Pegem Atıf İndeksi, 001-726, 2016
52016
Examining the achievement test development process in the educational studies
MG Şahin, Y Yıldırım, NB Öztürk
Participatory Educational Research 10 (1), 251-274, 2023
42023
The effect of the item’s type and cognitive level on its difficulty index: The sample of TIMSS 2015
M İlhan, NB Öztürk, MG Şahin
Participatory Educational Research 7 (2), 47-59, 2020
32020
A model proposal for solving problems encountered in performance tasks
MG Şahin, NB Öztürk
International Journal of Assessment Tools in Education 5 (4), 593-610, 2018
32018
Analyzing the maximum likelihood score estimation method with fences in ca-MST
MG Şahin, NB Öztürk
International Journal of Assessment Tools in Education 6 (4), 555-567, 2019
22019
Quantitative changes in higher education between 1999-2015 in Turkey
LY Fındık, SB Kaptı, NB Öztürk, EH Özberk, Y Kavak
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 247-255, 2017
22017
İlkokul Düzeyinde Yapılan Öğretmen, Öz ve Akran Değerlendirmelerine İlişkin Güvenirliğin Genellebilirlik Kuramı ile İncelenmesi
E GÜRLEN, NB ÖZTÜRK, E EMİNOĞLU
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 (4 …, 2019
12019
Effects of Item Pool Characteristics on Ability Estimate and Item Pool Utilization: A Simulation Study
NB ÖZTÜRK, MG ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 473-486, 2019
12019
PISA 2009’a Göre Okuma Becerisi ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Identifying the Relationship between the Reading Literacy and Learning Strategies …
GT TEKER, NB ÖZTÜRK, MG EROĞLU
1*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20