Follow
Mehmet KIRLIOĞLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Alkol ve Madde Bağımlılığında Risk Faktörleri
YE Öztürk, M Kırlıoğlu, R Kıraç
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 18 (2), 97-118, 2015
712015
Engelli bir çocuğa sahip olmanın getirdiği yaşam deneyimleri: anneler üzerinden nitel araştırma
Ö Karakuş, M Kırlıoğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 96-112, 2019
362019
Sosyal Hizmet Mesleğinin Bir Uygulama Alanı Olarak Toplum Temelli Ruh Sağlığı Sistemi ve Güncel Değişimler
D Başer, M Kırlıoğlu, A Mavili Aktaş
Toplum ve Sosyal Hizmet 24 (2), 179-192, 2013
25*2013
Engelli çocuğa sahip ailelerin bu durumu kabulleniş süreçleri ve bu duruma dair görüşleri
FZ Ercan, M Kırlıoğlu, HİK Kırlıoğlu
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 19 (44), 597-628, 2019
182019
Atasözleri ve deyimlerde kadına yönelik şiddetin izleri: niteliksel bir çalışma
Hİ KALAYCI KIRLIOĞLU, D Akarçay, M KIRLIOĞLU
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
182016
GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET DERSİNİN SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİLERE YÖNELİK ALGISINA ETKİSİ
M Kırlıoğlu, TE Gencer
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (3), 1127-1152, 2020
172020
Bazı değişkenler açısından evlilik uyumunun incelenmesi ve toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun evlilik uyumuna etkisi
B Akpınar, M Kırlıoğlu
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 23 (2), 736-746, 2020
162020
Sosyal ve Ekonomik Destek Alan Alelerde Yoksulluk, Sağlık ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Konya Örneği
M Kırlıoğlu
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, 2015
152015
Suriyeliler ve sosyal uyum: Scudder’in çerçevesinden bir değerlendirme
A Koçan, M Kırlıoğlu
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (4), 1855-1885, 2020
142020
Sosyal hizmet uzmanlarının kişisel ve mesleki güç algıları ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması
M Kırlıoğlu, Ö Karakuş
Toplum ve Sosyal Hizmet 30 (1), 88-120, 2019
142019
SOSYAL ADALET SAVUNUCULUĞU ÖLÇEĞİNİN (SASÖ) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
M KIRLIOĞLU, HH Tekin
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 859-874, 2019
132019
TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL YARDIM SİSTEMİNE YÖNELİK SOSYAL HİZMET UZMANLARININ DENEYİMLERİ
D Başer, M Kırlıoğlu
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (4), 1486-1513, 2020
122020
Life experiences of having a disabled child: A qualitative research on mothers
O Karakus, M Kirlioglu
Selçuk University Social Sciences Institute Journal 41, 96-112, 2019
122019
Yetiştirme Yurdunda Kalmakta Olan Ergenlerin Anne-Baba Algıları: Nitel Bir Çalışma
Ö Karakuş, M Kırlıoğlu, D Başer, B Batı
Toplum ve Sosyal Hizmet 24 (2), 123-143., 2013
122013
Üniversitelerde engelli öğrencilerin eğitim alanında karşılaştıkları sorunlar: Selçuk Üniversitesi örneği
Ö Karakuş, Hİ Kalaycı-Kırlıoğlu, M Kırlıoğlu, D Başer
Journal of Human Sciences 14 (3), 2577-2589, 2017
112017
Sosyal hizmet ve Bauman: Sosyal adalet
D Başer, HİK KIRLIOĞLU, M KIRLIOĞLU
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 1007-1020, 2017
112017
ŞARKILARDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN İZLERİ: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
HİK Kırlıoğlu, M Kırlıoğlu, B Akpınar, D Şenel, R Demirel
Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (8), 6-30, 2016
112016
Covid-19 pandemisinin ruhsal ve psikosomatik etkilerini değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
S Kaya, M Kırlıoğlu, T Toptaş
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (2), 525-541, 2021
102021
Sosyal hizmetin gözünden sosyal uyum için bir öneri: Çokkültürlü eğitim
D Akarçay, M Kırlıoğlu
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (2), 677-698, 2020
102020
Güçler temelli yaklaşım ve güçlendirme: Kolektif kimlik, bilgi-beceri, benlik kavramı, eleştirel farkındalık, harekete geçme
M Kırlıoğlu
OPUS International Journal of Society Researches 14 (20), 2248-2277, 2019
102019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20