Follow
Ulas Baysal
Title
Cited by
Cited by
Year
İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Bası - Labour Law, Revised and Expanded 6th Edition
H Mollamahmutoğlu, M Astarlı, U Baysal
Turhan Kitabevi, Ankara, 2014
471*2014
İş Hukuku Ders Kitabı, Bireysel İş Hukuku, Güncellenmiş 3. Bası - Textbook on Labour Law, Individual Labour Law, Revised 3th Edition
H Mollamahmutoğlu, M Astarlı, U Baysal
Lykeion Yayınları, 2019
101*2019
İş Hukuku Ders Kitabı, Bireysel İş Hukuku, Güncellenmiş 2. Bası - Textbook on Labour Law, Individual Labour Law, Revised 2nd Edition
H Mollamahmutoğlu, M ASTARLI, U Baysal
Lykeion Yayınları, 2018
26*2018
İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi - Termination of Employment Contract with Valid Reason due to Lack of Capacity
U Baysal
Adalet Yayınevi, 2011
20*2011
İş Hukuku Ders Kitabı, Bireysel iş Hukuku - Textbook on Labour Law, Individual Labour Law
H Mollamahmutoğlu, M Astarlı, U Baysal
Lykeion Yayınları, 2017
17*2017
İşverenin Eşit Davranma Borcu ve İş Sözleşmesinin Feshinde Uygulanması - Equal Treatment Obligation of Employer and its Implementation in the Termination of Employment Contract
U Baysal
Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 60-99, 2010
15*2010
Türk ve Alman Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma - Work on Call in Turkish and German Law
U Baysal
TÜHİS İş Hukuku Ve İktisat Dergisi, C 24, S1-2, 2014
5*2014
İş Hukukunda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması - Prohibition of child labour and protection of young people at work
A Tuğ, U Baysal
Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, 2, 1869-1880, 2011
5*2011
ŞÜPHE FESHİ KAVRAMI VE ŞÜPHE FESHİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ - Concept of Dismissal On Grounds of Suspicion and Evaluation of Judgements of Court of …
U Baysal
Sicil İş Hukuku Dergisi, 83-98, 2016
42016
İş Güvencesinde Altı Aylık Kıdem Koşuluna İlişkin Sorunların Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi
U Baysal
Legal İSGHD, S 32, 1321-1337, 2011
42011
Karşılaştırmalı Hukuk Işığında İşyerinin Devri Halinde Devredenin Birlikte Sorumluluğu
U Baysal
Sicil İş Hukuku Dergisi, 54-57, 2012
32012
İş Hukuku Ders Kitabı, Bireysel İş Hukuku, Güncellenmiş 4. Bası - Textbook on Labour Law, Individual Labour Law, Revised 4th Edition
H MOLLAMAHMUTOĞLU, M ASTARLI, U BAYSAL
Baskı, Lykeion Yayınları, 2020
2*2020
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri - Employees' health and safety responsibilities
U Baysal
Beta Yayın, 2019
2*2019
İşçiye Ait Taşınabilir İletişim Cihazlarının İş Amaçlı Kullanılması - Bring Your Own Device (BYOD)
U Baysal
SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0
2*
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumlanması ve Yorum Davası
U Baysal, V Güneş
Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, İstanbul: On İki Levha, 2019
12019
The Scope of Employment Security Regulations for Workplaces Under Turkish Labor Law
U Baysal
Research Journal of Business and Management 5 (4), 245-249, 2018
12018
Emekliliğin Fesih İçin Geçerli Sebep Oluşturması ve Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
U Baysal
Sicil İş Hukuku Dergisi. Y 7, 28, 2012
12012
İş Hukuku, Ankara: Turhan
H Mollamahmutoğlu
Richardi, Reinhard ve Georg Annuss (2000) Arbeitsrecht, Heidelberg: Müller …, 2004
12004
İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 7. Bası - Labour Law, Revised and Expanded 7th Edition
H Mollamahmutoğlu, M Astarlı, U Baysal
Lykeion, 2022
2022
İş Hukuku Ders Kitabı, Bireysel İş Hukuku, Güncellenmiş 5. Bası - Textbook on Labour Law, Individual Labour Law, Revised 5th Edition
H MOLLAMAHMUTOĞLU, M ASTARLI, U BAYSAL, HDK İş
Baskı, LYKEION Yayıncılık, Ankara, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20