Menekşe Bulut
Menekşe Bulut
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fortification of milk with plant extracts modifies the acidification and reducing capacities of yoghurt bacteria
D Alwazeer, M Bulut, Y Tunçtürk
International Journal of Dairy Technology 73 (1), 117-125, 2020
22020
Extraction Methods and Enhancement of Stability for Food Applications
Cavus,Mustafa.,Demirci,Mehmet., Ceylan, Murat.Mehmet., Bulut, Menekşe.
1. Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress, 25-27 April 2018 …, 2018
2018
The Role of Redox Potential on Aroma Components of Yoghurt,
Bulut, Menekşe.,Tuncturk, Yusuf.,Alwazeer, Duried.
1. Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress, 25-27 April 2018 …, 2018
2018
Dairy Science Park
MS Qureshi, RU Khan, MS Qureshi, SB Khan, SA Qureshi, M Direk
2017
Some Chemical Properties of Rheum Ribes L. (Uşkun) and Benefical Effects on Health.
M Ceylan, M Bulut
I. International Congress and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life". 10 …, 2017
2017
Effects of Oxidoreduction Potential on the Quality of Dairy Products
D Alwazeer, M Bulut
2. International Symposium of Igdir. 9 - 11 of October, 2017
2017
Turkey Registered Geographic Marked Cheese Map
M Bulut
Fourth Internatıonal Conference And Industrıal Exhıbıtıon On Daıry Scıence …, 2017
2017
Rheologıcal propertİes of the salep drink containing potato or modified potato starch .
Bulut, M., Doğan, M., Toker, Ö S.
ICR 2012,The XVIth International Congress on Rheology,Portugal, ss95, 2012
2012
Hazır toz salep içeceği formülasyonunda farklı gam ve nişasta etkileşimlerinin reolojik yönden incelenmesi, Rheological investigation of different gum and starch powder …
M Doğan, M Bulut
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9