Takip et
Şevki IŞIKLI
Şevki IŞIKLI
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bulanık Mantık ve Bulanık Teknolojiler
Ş Işıklı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi …, 2008
41*2008
Kuantum Felsefesi Postmodern Bilimin Doğuşu
Ş Işıklı
Ankara, 2012
28*2012
Büyük veri, epistemoloji ve etik tartışmalar
Ş Işikli
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 5 (17), 89-122, 2014
262014
Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi
Ş Işıklı, M Küçükvardar
Birleşik Kitabevi, 2016
202016
Digital Citizenship: An Actual Contribution to Theory of Participatory Democracy
S Isikli
AJIT­‐e: Online Academic Journal of Information Technology 6 (18-37), 21-, 2015
202015
Dijital Vatandaşlık: Katılımcı Demokrasi Kuramına Aktüel Bir Katkı
Ş Işıklı
International Journal of Information, Technology and Philosophy,(1) 142, 161, 2018
12*2018
Dindar Facebook Etkisi
Ş Işıklı, G Gezginci
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 2018
11*2018
Kadına Tahakküm ya da Eril Usun Tavırları
Ş Işıklı
Akademik BakışUluslararası Sosyal Bilimler e-Dergisi, 1-31, 2014
112014
Teknolojik zehirlenme, semptomları ve teknolojik düzen
ZU Aksu, Ş Işıklı
ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, Yıl, 57-87, 2019
82019
Twitter’daki Dini ve Etnik Temelli Nefret Söylemlerinin Analizi
H Karaman, Ş Işıklı
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 7 (25), 138-152, 2016
82016
Kadın ve Felsefe
Ş Işıklı
Emre Yayınları, 2005
82005
İlticanın Yapısökümcü Felsefesi: Konuksevermezlik Sorunu
Ş Işıklı
Marmara İletişim Dergisi, 55-76, 2016
72016
İlticanın Yapısökümcü Felsefesi: Konuksev(er/mez)lik Sorunu
Ş Işıklı
MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, 2015
72015
Hiper Metin ve Değişen Okuyucu Rolleri
NG Patterson
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 6 (20), 65-76, 2015
52015
Bilişim Felsefesinin Temel Unsurları
Ş Işıklı
Tabularasa Felsefe Teoloji Dergisi 1 (25-26), 83-98, 2012
52012
Türkiye’de Veri Haberciliği Üzerine Bir Değerlendirme
S Erol, Ş Işıklı
International Journal of Information, Technology and Philosophy, 143, 2019
42019
Şevki.“
GI Gezginci
Dindar Facebook Etkisi: Türk Kullanıcılar Üzerine Bir Analiz”. Medya ve Din …, 2018
42018
Hegel, Subjectivity, and Metaphysics: A Heideggerean Interpretation
S Castleberry, Ş IŞIKLI, E Abanoz
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 5 (2), 249-263, 2015
42015
Contributions to Philosophy’deki Bazı Temel Kavramların Çözümlenişi
Ş Işıklı
Tabularasa 2 (Mayıs-Aralık), 91-113, 2012
4*2012
Yapısöküm İlkeleri ve Yazı Sorunu
Ş Işıklı
Özne Felsefe Dergisi, 93-112, 2011
42011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20