Follow
Şevki IŞIKLI
Şevki IŞIKLI
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bulanık Mantık ve Bulanık Teknolojiler
Ş Işıklı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi …, 2008
39*2008
Büyük veri, epistemoloji ve etik tartışmalar
Ş Işikli
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 5 (17), 89-122, 2014
272014
Kuantum Felsefesi Postmodern Bilimin Doğuşu
Ş Işıklı
Ankara, 2012
27*2012
Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi
Ş Işıklı, M Küçükvardar
Birleşik Kitabevi, 2016
212016
Digital Citizenship: An Actual Contribution to Theory of Participatory Democracy
S Isikli
AJIT­‐e: Online Academic Journal of Information Technology 6 (18-37), 21-, 2015
202015
Dindar Facebook Etkisi
Ş Işıklı, G Gezginci
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 2018
18*2018
Dijital vatandaşlık: Katılımcı demokrasi kuramına aktüel bir katkı
Ş Işıklı
ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi 1 (1), 142-161, 2018
13*2018
Kadına Tahakküm ya da Eril Usun Tavırları
Ş Işıklı
Akademik BakışUluslararası Sosyal Bilimler e-Dergisi, 1-31, 2014
122014
Twitter’daki Dini ve Etnik Temelli Nefret Söylemlerinin Analizi
H Karaman, Ş Işıklı
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 7 (25), 138-152, 2016
102016
Teknolojik zehirlenme, semptomları ve teknolojik düzen
ZU Aksu, Ş Işıklı
ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, Yıl, 57-87, 2019
82019
Kadın ve Felsefe
Ş Işıklı
Emre Yayınları, 2005
82005
İlticanın Yapısökümcü Felsefesi: Konuksevermezlik Sorunu
Ş Işıklı
Marmara İletişim Dergisi, 55-76, 2016
72016
İlticanın Yapısökümcü Felsefesi: Konuksev(er/mez)lik Sorunu
Ş Işıklı
MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, 2015
72015
Hiper Metin ve Değişen Okuyucu Rolleri
NG Patterson
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 6 (20), 65-76, 2015
62015
Türkiye’de Veri Haberciliği Üzerine Bir Değerlendirme
S Erol, Ş Işıklı
International Journal of Information, Technology and Philosophy, 143, 2019
42019
Contributions to Philosophy’deki Bazı Temel Kavramların Çözümlenişi
Ş Işıklı
Tabularasa 2 (Mayıs-Aralık), 91-113, 2012
4*2012
Bilişim Felsefesinin Temel Unsurları
Ş Işıklı
Tabularasa Felsefe Teoloji Dergisi 1 (25-26), 83-98, 2012
42012
Yapısöküm İlkeleri ve Yazı Sorunu
Ş Işıklı
Özne Felsefe Dergisi, 93-112, 2011
42011
Lotfi A. Zadeh’nin Hayat Hikâyesi ve Bulanık Paradigmanın Üç Temel Unsuru
Ş Işıklı
Kutadgubilig Dergisi 17 (17), 89-101, 2010
42010
Instagram’da Benlik Sunumu-Takipçi Etkisi Üzerine Dramaturjik Bir İnceleme
Ş Işıklı, U Gulmammadzada
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 11 (43), 74-104, 2020
3*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20