Şevki IŞIKLI
Şevki IŞIKLI
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bulanık Mantık ve Bulanık Teknolojiler
Ş Işıklı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi …, 2008
29*2008
Kuantum Felsefesi Postmodern Bilimin Doğuşu
Ş Işıklı
Ankara, 2012
22*2012
Digital Citizenship: An Actual Contribution to Theory of Participatory Democracy
S Isikli
AJIT­‐e: Online Academic Journal of Information Technology 6 (18-37), 21-, 2015
132015
Bilişim Devrimi: Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi
Ş Işıklı, M Küçükvardar
Birleşik Kitabevi, 2016
112016
Büyük veri, epistemoloji ve etik tartışmalar
Ş IŞIKLI
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 5 (17), 89-122, 2014
102014
Kadına Tahakküm ya da Eril Usun Tavırları
Ş Işıklı
Akademik BakışUluslararası Sosyal Bilimler e-Dergisi, 1-31, 2014
102014
Dindar Facebook Etkisi
Ş Işıklı, G Gezginci
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 2018
7*2018
Kadın ve Felsefe
Ş Işıklı
Emre Yayınları, 2005
62005
İlticanın Yapısökümcü Felsefesi: Konuksevermezlik Sorunu
Ş Işıklı
Marmara İletişim Dergisi, 55-76, 2016
52016
Hipermetin ve Değişen Okuyucu Rolleri
NG Patterson
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 6 (20), 66-74, 2015
52015
Teknolojik zehirlenme, semptomları ve teknolojik düzen
ZU Aksu, Ş Işıklı
Isophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, 57-87, 2019
32019
Bilişim Felsefesinin Temel Unsurları
Ş Işıklı
Tabularasa Felsefe Teoloji Dergisi 1 (25-26), 83-98, 2012
32012
Yapısöküm İlkeleri ve Yazı Sorunu
Ş Işıklı
Özne Felsefe Dergisi, 93-112, 2011
32011
Twitter’daki Dini ve Etnik Temelli Nefret Söylemlerinin Analizi
H Karaman, Ş Işıklı
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 7 (25), 138-152, 2016
22016
Türkiye’de Veri Haberciliği Üzerine Bir Değerlendirme
S Erol, Ş Işıklı
International Journal of Information, Technology and Philosophy, 143, 2019
1*2019
Web 2.0, Dişil Usu Yeniden İnşa Edebilir mi?
Ş Işıklı, G Gezginci
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 8 (29), 53-74, 2017
1*2017
Hegel, Subjectivity, and Metaphysics: A Heideggerean Interpretation
S Castleberry
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 5 (2), 249-263, 2015
12015
Siyasal Zehirlenme, Semptomları ve Sosyal Medya
Ş IŞIKLI, Ö Şirvan
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 11 (42), 143-169, 2020
2020
Instagram’da Benlik Sunumu-Takipçi Etkisi Üzerine Dramaturjik Bir İnceleme
Ş Işıklı, U Gulmammadzada
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 11 (43), 74-104, 2020
2020
Bir İnsan Hakkı Olarak İnternet Erişimi: Herkes için İnternet Tartışması
T Ayaz, Ş Işıklı
ISophos: International Journal of Information, Technology and Philosophy 2 …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20