Duygun Gokturk
Title
Cited by
Cited by
Year
Ethnographic account of a pedagogical project: Sisterhood institution in the Hizmet Movement
D Göktürk
British Journal of Sociology of Education 39 (5), 654-668, 2018
102018
The new stream of trade unionism: The case of Eğitim-Bir-Sen in Turkey
D Göktürk, G Güvercin, O Seçkin
Neoliberal transformation of education in Turkey, 109-121, 2012
82012
Okul kurumunun kültürel-toplumsal eşitsizlik ve imtiyazların yeniden üretimindeki rolüne ilişkin bir değerlendirme
D Göktürk, E Ağın
Ankara: Ankara Üniversitesi, 2020
42020
Yükseköğretimde akademik kendileşme (academic inbreeding) ve kurumsal habitusun inşası üzerine bir tartışma
D Göktürk, A Kandemir
Mülkiye Dergisi 43 (3), 599-624, 2019
32019
The role of academic inbreeding in building institutional and research habitus: A case study from Turkey
D Gokturk, O Yildirim-Tasti
Higher Education Policy, 1-21, 2020
22020
Epistemic Injustice and Cultural Processes in Education
D GÖKTÜRK
Kastamonu Eğitim Dergisi 29 (1), 218-227, 2021
2021
Liderlik Çalışmalarında Takipçi (Follower) Merkezli Yaklaşıma İlişkin Bir Değerlendirme
D GÖKTÜRK, A Eren
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (4), 191-210, 2020
2020
Gender politics and education in the Gülen Movement
D Gokturk
Routledge International Handbook of Religion in Global Society, 166-173, 2020
2020
An Evaluation of the Role of School Institution in the Reproduction of Cultural-Social Inequalities and of Privileges
D Göktürk, A Eren
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 53 (1), 329-354, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9