Follow
Emre EZİN
Emre EZİN
Arş. Gör. , Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at bozok.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetiminin Kurumsal Kapasitesi
U Sadioğlu, Y Çiftçi, E Ezin, B Dinç
Siyasal: Journal of Political Sciences 29 (2), 291-312, 2020
12020
6360 Sayılı Kanun ile Köyden Mahalleye Dönen Yerlerdeki Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
PS KARA, E EZİN
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 5 (1), 137-150, 2022
2022
Büyükşehir Belediyelerinin Kurumsal Kapasitelerinin Stratejik Planlar ve Faaliyet Raporları Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi
E Ezin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
2022
Türk Kamu Yönetiminde Merkezi Yönetim
U Sadioğlu, E Ezin
Türk Kamu Yönetimi, 85-124, 2021
2021
The Strategic Importance of Green Energy in Energy Management: The Case of Turkey
K Zorlu, E Ezin
Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments …, 2021
2021
Turkish Public Administration's Institutional Capacity in the Membership Process to the European Union
U Sadioğlu, Y Cifci, E Ezin, B Dinc
SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES 29 (2), 2020
2020
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Devlet-Siyaset Anlayışının Değişimi: Kuramsal Bir Deneme
U Sadioğlu, E Ezin
17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7