Tuba Rastgeldi Dogan
Tuba Rastgeldi Dogan
Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at harran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Geomedical assessment of an area having high-fluoride groundwater in southeastern Turkey
Mİ Yeşilnacar, AD Yetiş, ÇT Dülgergil, M Kumral, AD Atasoy, TR Doğan, ...
Environmental Earth Sciences 75 (2), 162, 2016
262016
Toz Bulutlarının Iç Ve Dış Ortam Hava Kalitesine Etkileri: Şanlıurfa Örneği
UD RASTGELDİ DOĞAN TUBA,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, 2008
152008
In-cloud alteration of desert-dust matrix and its possible impact on health: a test in southeastern Anatolia, Turkey
TR Dogan, AC Saydam, MI Yesilnacar, M Gencer
European Journal of Mineralogy 22 (5), 659-664, 2010
62010
SEASONAL INVESTIGATION OF ATMOSPHERIC DESERT DUST AFFECTING SANLIURFA USING MODIS SATELLITE AND HYSPLIT MODEL DATA.
T RASTGELDİ DOĞAN, Mİ YEŞİLNACAR, MA Cullu
Sigma: Journal of Engineering & Natural Sciences/Mühendislik ve Fen …, 2018
22018
Seasonal effects of atmospheric particulate matter on performance of different types of photovoltaic modules in sanliurfa, Turkey
TR Dogan, N Beşli, MA Aktacir, MN Dinç, MA İlkhan, F Öztürk, M Yıldız
Atmospheric Pollution Research 11 (12), 2173-2181, 2020
12020
Investigation of Indoor Air Quality in a Hospital: A Case Study from Şanlıurfa, Turkey
TR Doğan
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (1), 101-109, 2019
12019
Evaluation of Effects of Particulate Matter During Processing of Urfa Stone Used in Vernacular Architecture on Human Health
TR Dogan, FSK Yuksel, ZH Sak, H Erzurumluoglu
Journal of Environmental Protection and Ecology 19 (4), 1849-1856, 2018
12018
Şanlıurfa ili atıksularının deşarj edildiği Karakoyun deresi ve yan kollarının bazı organik parametrelerinin ve ağır metallerinin araştırılması
T Rastgeldi
Harran Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007
12007
Gamma ray characterization of the albedo of atmospheric dust from Southeast Anatolia, Turkey
TR Dogan, D Yilmaz, S Yalcin
Instrumentation Science & Technology, 1-12, 2021
2021
Snapshot atmospheric parameters for the Istanbul metropolitan area during the course of two major wind regimes
TR Dogan, AC Saydam, N Sivri
Arabian Journal of Geosciences 13 (10), 1-10, 2020
2020
The Atmospheric Transported Desert Dust Over Sanliurfa (Turkey) and its Structural Properties
TR Dogan, SP Yalcin
Sigma: J. Eng. Nat. Sci 38, 1837-1848, 2020
2020
Bir Hastanede İç Hava Kalitesinin Araştırılması: Şanlıurfa’dan Örnek Bir Çalışma
TR Doğan
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (1), 101-109, 2019
2019
Investigation of ındoor air quality in a hospital: a case study from Şanlıurfa, Turkey
T Rastgeldi Doğan
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2019
2019
Şanlıurfa'da Güneş Enerji Santralleri Ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
MYMND T. RASTGELDİ DOĞAN
1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
2019
Toplu Taşıma Araçlarında Partikül Madde Konsantrasyonunun Belirlenmesi: Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü
TRDMN DİNÇ
1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
2019
Kış Dönemi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Ulaşımında Kullanılan Otobüslerde CO Ve CO2 Seviyesinin Belirlenmesi
TRDM YILDIZ
1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
2019
Investıgatıon Of the Atmospherıc Partıculater Effect On System Performance in Large Capacıty Solar Power Plants Under Şanlıurfa Meteorologıcal Condıtıon
MAAMND N. BEŞLİ, T. RASTGELDİ DOĞAN, M. A. İLKHAN
18th World Clean Air Congress, 2019
2019
Investigation of the effects of atmospheric particulate matter transported from deserts on photovoltaic module performance in Sanliurfa, Turkey
FÖMY T. RASTGELDİ DOĞAN, N. BEŞLİ, M. A. AKTACİR, M. N. DİNÇ, M. A. İLKHAN
18th World Clean Air Congress, 2019
2019
An Investigation of Indoor Air Quality in Old and New Campus Buildings: Harran University
TR DOĞAN
New Approaches to Spatial Planning and Design, 545-555, 2019
2019
Seasonal Investigation of Atmospheric Desert Dust Affecting Sanliurfa Using Modis Satellite and Hysplit Model Data
TR DOĞAN, Mİ YEŞİLNACAR, MA Cullu
Sigma J. Eng. Nat. Sci.-Sigma Muhendis. Ve Fen Bilimleri Derg 36, 905-916, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20