Follow
Muhammed sarı
Muhammed sarı
Verified email at aksaray.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
442 sayılı köy kanunu çerçevesinde cumhuriyet dönemi köye yönelik çalışmalar
M Sarı
Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl 7, 509-534, 2014
242014
Atatürk Dönemi İç Anadolu Bölgesi'nde İmar-İskân Faaliyetleri (1923-1938)
M Sarı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
232011
Cumhuriyet döneminde köy eğitmen kursları
M Sarı, E Uz
182017
YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLK MAARİF VEKÂLETİ (KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 1920-1923).
M SARI
Ataturk Yolu Journal/Atatürk Yolu Dergisi, 2014
182014
Atatürk Dönemi’nin İskân Politikasında İç İskâna Yönelik Çalışmalar (1923-1938)
M Sarı
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 7 (14), 87-113, 2011
182011
Türkiye'de harf devrimi öncesinde basına yansıyan görüşler
M Sarı, H Gedik
Turkish Studies, 2014
102014
CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAŞANAN KURAKLIK FELAKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
N UYANIK, M SARI
Pursuit of History 3 (5), 2011
82011
Birinci Dünya savaşı'nda Batı Anadolu'da Rumların casusluk ve çetecilik faaliyetleri
M Sarı
History Studies, 2015
72015
Çevrenin evcil hayvanlarda besin maddesi ihtiyaçlari üzerine etkileri
M Sari
Yüksek Lisans Ders Notlari, Elazig, 1993
61993
Biochemical, pathological and ultrastructural investigation of whether lamotrigine has neuroprotective efficacy against spinal cord ischemia reperfusion injury
FO Kahveci, R Kahveci, EC Gokce, A Gokce, Ü Kısa, MF Sargon, R Fesli, ...
Injury 52 (10), 2803-2812, 2021
52021
Yakın dönem Türk siyasi tarihi'nde Cami (Baykurt) Bey
M Sarı
Çizgi Kitabevi, 2015
32015
I. Dünya harbi öncesi İngiltere'de kurulan türkofil bir dernek: The Anglo-Ottoman Society
M Sarı
Belleten 83 (298), 1033-1080, 2019
12019
Atatürk döneminde reis-i cumhur seçimlerinin türk basınındaki yankıları
M Sarı
Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar, 2015
12015
Ascending Tonic-Clonic Seizure Syndrome Secondary To Iohexol During CT Cisternography: Case Report.
Z Pestilci, İ ÇAĞIRAN, E ÇAĞIRAN, MF Sari, R Ahmedov
Journal of Neurological Sciences 30 (2), 2013
12013
Cumhuriyet döneminde muhacirlerin iskânında yaşanan sıkıntılar üzerine bir değerlendirme (1923–1938)
M SARI
Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 7 (13), 79-98, 2012
12012
Valuation of lumbar vertebra fractures with thoracolumbar injury classification and severity score
MF Sarı, V Çıtışlı, A Kayhan
Erkan Mor, 2021
2021
Posterior stabilizasyon cerrahisinde uygulanan antibiyotik profilaksisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
MF Sarı, M Rükşen, A Akay
İzmir Hastanelerine Yardım ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneği, 2021
2021
TÜRK HARF İNKILABININ GRAFİK TASARIMDA ETKİLERİ: MEŞRUTİYET VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNE AİT AFİŞ VE KİTAP KAPAKLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
M SARI, ÖÜNK TAŞOVA
2019
Central nervous system angiosarcoma: a case report
ÜS Sarı, AK Ak, GY Ovalı, H Mavioğlu, S Zeybek, E Özgiray, MF Sarı, ...
Turkish Neurological Soc, 2018
2018
Santral Sinir Sistemi Anjiyosarkomu: Bir Olgu Sunumu
A Kısabay, GY Ovalı, H Mavioğlu, S Zeybek, E Özgiray, MF Sarı, Y Ertan
Turk Noroloji Dergisi 24 (2), 171, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20