Cansu Çaka
Title
Cited by
Cited by
Year
Üç boyutlu yazdırma teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı: Türkiye'deki uygulamalar
KBE Demir, C Çaka, Y Akbulut, K Demir, H İslamoğlu, A Kuzu
192016
Sosyal ağ kullanan öğrencilerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin incelenmesi
C Çaka, E Doğan, S Celık
72016
Teaching computational thinking in primary education
H Ozcinar, G Wong, HT Ozturk
IGI Global, 2017
42017
A Study on Online Social Network Games Players’ Cyberbullying Sensibility and Aims of Facebook Usage/Çevrimiçi Sosyal Ağ Oyunu Oynayan Bireylerin Siber Zorbaliğa Duyarlılık …
E DOĞAN, Ç Cansu, YL ŞAHİN
Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (3), 501-520, 2016
22016
Perceptions of Pedagogical Formation Program Students of Social Network Concept
C Caka, A Aşkım Kurt
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 20 (2 …, 2018
12018
Mesleki Gelişim ve Araştırma Toplulukları Bağlamında Bir Model Önerisi
F ŞAHİN, Ç Cansu, ND YAMAN, HF ODABAŞI, K Abdullah
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 128-151, 2006
12006
Görsel web tasarımında renklerle çalışmak
ÖÖ Dursun, C Çaka
Görsel web tasarımı, 2017
2017
Sosyal Ağ Kullanan Öğrencilerin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ç Cansu, ED BARUT, Y ŞAHİN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 1-13, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8