Follow
Tuğba Abanoz
Tuğba Abanoz
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
STEM YAKLAŞIMINA UYGUN FEN ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
T Abanoz, Ü Deniz
Turkish Studies-Educational Sciences 14 (6), 2019
372019
Okul öncesi dönem çocuklarının öz düzenleme becerilerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi
S Saraç, T Abanoz, HG Ogelman
Gelişim ve Psikoloji Dergisi 2 (3), 1-11, 2021
172021
Okul öncesi dönemde STEM yaklaşımı ve bu yaklaşıma uygun fen etkinlikleri: Sahadan görüşler
T Abanoz, Ü Deniz
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (1), 1-24, 2021
172021
My world of machines: an integrated STEM education curriculum for early childhood teachers
T Abanoz, D Yabaş
European Early Childhood Education Research Journal 31 (3), 470-487, 2023
32023
OKUL ÖNCESİ SOSYAL-DUYGUSAL BECERİLER VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
H GÜLAY OGELMAN, S SARAÇ, A ÖNDER, T ABANOZ, D AKAY
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2021
32021
Self Regulation Predicts Young Children's Peer Relations
S Saraç, T Abanoz, H Gülay Ogelman
Turkish International Journal ofSpecial Education and Guidance & Counseling …, 2021
32021
Küçük çocuklarda cinsiyete göre sosyal ve duygusal yeterlik
T Abanoz, HG Ogelman, S Saraç
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 11 (3), 95-104, 2022
22022
Beş yaş çocuklarının reklam kavramı hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi
T Doğan, SA Altun, G Haktanır
Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik 1 (1), 22-30, 2012
22012
An exploration of co-teaching in STEM teacher professional development programs in Turkey
D Yabaş, S Canbazoğlu-Bilici, T Abanoz, BS Kurutas, MS Corlu
Reforming Science Teacher Education Programs in the STEM Era: International …, 2023
12023
Küçük Çocuklarda Psikolojik Dayanıklılık ve Oyun Davranışları
HG Ogelman, S Saraç, T Abanoz
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1), 1-12, 2023
12023
Unleashing the potential: illuminating pedagogical strategies employed by early childhood educators in stem education for cultivating algorithmic thinking skills in young learners
T Abanoz, F Kalelioğlu
European Early Childhood Education Research Journal, 1-21, 2024
2024
Epistemic Curiosity Scale for Young Children: A Scale Adaptation to Turkish
S Sarac, E Mede, T Abanoz
Psikoloji Çalışmaları 43 (1), 41-58, 2023
2023
STEM Eğitiminde Sanat: Geleceğin Bilim insanlarının Yetişmesinde Sanatın Rolü
T Abanoz
Eğiten Kitap, 2023
2023
STEM yaklaşımına uygun fen etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi
T Abanoz
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
ÇOCUKLARI MONTESSORİ EĞİTİMİ ALAN EBEVEYNLERİN” MONTESSORİ EĞİTİMİ” ALGISI
E BOZKURT, E MENEVŞE, T ABANOZ, İ ULUTAŞ
The Journal of Academic Social Sciences 92 (92), 2019
2019
Developing Teachers’ Integrated STEM Education Knowledge and Lesson Planning Skills: A Professional Development Model for Preschool and Primary School Teachers
D Yabaş, T Abanoz
Okul öncesi dönem öz düzenleme becerilerinde kardeş etkisi
S Saraç, T Abanoz, H Gülay Ogelman
Dört yaştaki akran ilişkilerinin cinsiyete göre incelenmesi.
H Gülay Ogelman, S Saraç, T Abanoz
BEŞ YAŞ ÇOCUKLARININ REKLAM KAVRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
T DOĞAN, SA ALTUN, G HAKTANIR
İÇİNDEKİLER/CONTENTS, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19