Takip et
Hudaverdi Bircan
Hudaverdi Bircan
Cumhuriyet Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
cumhuriyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Araştırma Deneme Metotları
N Yıldız, H Bircan
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı Yayın, 1994
369*1994
Etik liderlik ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalişmasi: antalya örneği
M Tuna, H Bircan, M Yeşiltaş
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (2), 143-155, 2012
2212012
Lojistik regresyon analizi: Tıp verileri üzerine bir uygulama
H Bircan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 185-208, 2004
2212004
İstatistiğe giriş: uygulamalı temel bilgiler
N Yıldız, Ö Akbulut, H Bircan
Aktif Yayınevi 5, 135-147, 2006
133*2006
Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simülasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması
H Bircan, Y Karagöz, Y Kasapoğlu
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4 (1), 69-80, 2003
1162003
Uygulamalı istatistik
N Yıldız, H Bircan
1092010
Lojistik regresyon analizinin incelenmesi ve diş hekimliğinde bir uygulaması
S Coşkun, M Kartal, A Coşkun, H Bircan
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 7 (1), 42-50, 2004
812004
Box-Jenkins modelleri ile aylık döviz kuru tahmini üzerine bir uygulama
H Bircan, Y Karagöz
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 49-62, 2003
722003
Tekstil sektöründe istatistiksel proses kontrol teknikleri uygulaması üzerine bir deneme
H Bircan, H Gedik
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 4 (2), 69-79, 2003
672003
Sexual myths scale (SMS): development, validity and reliability in Turkey
Z Golbası, F Evcılı, K Eroglu, H Bırcan
Sexuality and Disability 34, 75-87, 2016
642016
Sağlık sektöründe verimlilik ve kalite sistemi: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi örneği
H Bircan, S Baycan
CÜ Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2), 173-185, 2004
612004
Cumhuriyet Üniversitesi’nin etkinliğinin kamu üniversiteleri ile karşılaştırılması: Bir VZA tekniği uygulaması
A Babacan, M Kartal, H Bircan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 8 (2), 97-114, 2007
602007
Veri zarflama analizi ile Sivas ili merkez sağlık ocaklarının etkinliğinin ölçülmesi
H Bircan
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12 (1), 331-347, 2011
422011
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve ÇKKV Yazılımı ile Problem Çözümü
G Demir, AT Özyalçın, H Bircan
40*2021
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİMDE SUNULAN DERSLERE YÖNELİK BAKIŞ AÇISI
H Bircan, H Eleroğlu, R Arslan, M Ersoy
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (12), 91-100, 2018
372018
Veri zarflama analizi ile OECD ülkelerinin telekomünikasyon sektörlerinin etkinliğinin ölçülmesi
O Kaynar, M Zontul, H Bircan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6 (1), 37-57, 2005
372005
Excel uygulamalı Kalite kontrol
H Bircan, S Özcan
Yargı Yayınevi, Ankara, 375, 2003
322003
İş ölçümü tekniklerinden zaman etüdü üzerine bir uygulama
H Bircan, G İskender
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 6 (2), 199-219, 2005
302005
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
F Alper Ay, A Alper, H Bircan, MS Öncül
Journal of International Social Research 8 (38), 2015
292015
ALTI SİGMA VE FİRMALARIN ALTI SİGMAYA BAKIŞ AÇISI: SİVAS-KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
H Bircan, S Köse
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 107-129, 2012
28*2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20