Follow
Şerif Arslan
Title
Cited by
Cited by
Year
Yerel politikacıların sosyal medya kullanımı: Büyükşehir belediye başkanlarının günlük sosyal medya kullanımlarının incelenmesi
Ş Arslan
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2014
232014
Sosyal Medya ve Dezenformasyon Tehdidinde Gazetecilik
Ş Arslan
Aksaray İletişim Dergisi 4 (2), 107-134, 2022
52022
SİYASAL İLETİŞİM VE YEREL MEDYA: EDİRNE YEREL BASININA GÖRE 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
Ş Arslan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (47), 709-721, 2016
32016
MEDYA-SİYASET VE İDEOLOJİ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KÖŞE VE HABER YAZIMI
E Geçer, Ş Arslan
İNİF E-DERGİ 2 (2), 89-106, 2017
2*2017
Self Oryantalist İslamofobik Söylemin Medyatik Görünümü: Kızılcık Şerbeti Dizisi Örneği
Ş ARSLAN, M TEMEL
Bilimname, 37-60, 2023
2023
A MEDIATIZED VIEW OF SELF-ORIENTALIST ISLAMOPHOBIC DISCOURSE: THE EXAMPLE OF KIZILCIK SERBETI TV SERIES
Ş Arslan, M Temel
BILIMNAME, 2023
2023
Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç Oluşturmada Türk Dizileri
Ş Arslan
EĞİTİM YAYINEVİ, 2022
2022
Mobil İletişim Çağında Yurttaş Gazeteciliği: Ana Haber Bültenlerinde Yurttaş Gazeteciliğinin Görünümü
Ş ARSLAN
Middle Black Sea Journal of Communication Studies 7 (1), 1-28, 2022
2022
Yumuşak güç algısında Türk televizyon dizileri= Turkish tv series in the perception of soft power
Ş Arslan
Sakarya Üniversitesi, 2022
2022
Yumuşak Güç Algısında Türk Televizyon Dizileri
Ş Arslan
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
2022
Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Çizgi Filmlerin Rolü: Niloya ve Rafadan Tayfa Örneği
Ş Arslan, İ Yener
Dijital Çağda İletişim, Kültür ve Medya 2, 163-204, 2021
2021
16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumunda AKP ve CHP’nin Sosyal Medya Kullanımları
A Eskicumalı, Ş Arslan
İletişim Çalışmaları, 1-32, 2018
2018
Politika, Kültür ve Algı: 7 Haziran Seçimlerinde Alevi Söylemleri
E Geçer, Ş Arslan
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (15), 1917-1959, 2018
2018
MEDYADA ÇOK SESLİLİĞİN KÖŞE YAZILARINDAKİ YANSIMASI: SEÇİM DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
E Geçer, Ş ARSLAN
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (50), 712-726, 2017
2017
YEREL POLİTİKACILARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ GÜNLÜK SOSYAL MEDYA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
Ş Arslan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (42), 1374-1390, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15