Takip et
Ismail Aydoğan
Ismail Aydoğan
kku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri
MA HELVACI, İ Aydoğan
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 41-60, 2011
3032011
Favoritism in the Turkish Educational System: Nepotism, Cronyism and Patronage.
I Aydogan
Online Submission 4 (1), 2009
1512009
Öğretim ilke ve yöntemleri
M Arslan, B Aşılıoğlu, B Savaş, Ç Şahin, İ Aydoğan, SZ Genç
Ankara: Anı Yayıncılık, 2007
1122007
Eğitim bilimine giriş
ZN Ersözlü, İ Aydoğan, M İskender, MA Helvacı, M Turhan
Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2009
1082009
The existence of favoritism in organizations
I AYDOGAN
African Journal of Business Management 6 (12), 4577, 2012
912012
Kadın Öğretim Elemanlarının Boş Zamanlarını Değerlendirme Ekinlikleri
İ Aydoğan
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (21), 217-232, 2006
892006
Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkileme becerileri
İ Aydoğan
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 33-51, 2008
872008
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.
İ AYDOĞAN, A KAŞKAYA
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 30 (1), 2010
762010
Etkili yönetim
İ Aydoğan
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13, 61-75, 2002
712002
Okul Binalarının Özellikleri Ve Öğrenciler Üzerine Etkiler
İ Aydoğan
Milli Eğitim Dergisi, 2012
692012
Yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilme süreci (Türkiye ve diğer ülkeler)
İ Aydoğan, Z Çilsal
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (1), 179-197, 2007
692007
İlköğretim okullarında okul-çevre ilişkilerinin düzeyi
İ Aydoğan
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1 (2), 121-136, 2006
682006
Burnout among Turkish high school teachers working in Turkey and abroad: A comparative study
I Aydogan, AA Dogan, N Bayram
Electronic Journal of Research in Educational Psychology 7 (3), 1249-1268, 2009
652009
Atama bekleyen öğretmen adaylarinin yaşam doyumunu yordayici değişkenlerin incelenmesi
ŞAR Ali, A IŞIKLAR, İ Aydoğan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 257-271, 2012
602012
MEB ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinin personel geliştirmeye ilişkin görüşleri (Kayseri ili örneği)
İ Aydoğan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2002
572002
Değişim süreci ve okul personeli
İ Aydoğan
GAU Journal of Social and Science 3 (5), 13-24, 2007
562007
Favoritism in the classroom: A study on Turkish schools
I Aydogan
Journal of Instructional Psychology 35 (2), 159, 2008
472008
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ETİK İLKELERE UYMA DÜZEYLERİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ALGILANMASI
İ AYDOĞAN
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 2011
432011
Öğretmenler ile öğretim üyelerinin demokratik davranışlarının analizi
İ Aydoğan, F Kukul
Eğitim Araştırmaları 3 (11), 23-32, 2003
362003
Bilim insani ve entelektüel özellik
İ Aydoğan
J. Soc. & Appl. Sci 3 (6), 81-87, 2008
332008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20