Rahmi Deniz Ozbay
Rahmi Deniz Ozbay
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı İmparatorluğu’nda Köle Emeğinin İstihdamı ve Mükâtebe Yöntemi
RD Özbay
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
122009
OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA TEKNOLOJİYE KARŞI DİRENCİN İKTİSAT TARİHİ.
Y Bülbül, D Özbay
Is, Guc: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 9 (4), 2007
82007
SANAYİ DEVRİMİ’NİN TARTIŞMALI BİR KURUMU OLARAK PATENT VE OSMANLI’DA İHTİRA BERATI KANUNU
Y Bülbül, R Özbay
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 37-55, 2010
72010
19. yüzyılda Osmanlıda devletin emek istihdamı
RD Özbay
Marmara Üniversitesi, 2003
72003
Osmanlı Devleti’nde Bir Teknoloji Transferi Yöntemi Olarak Yabancı İşgücü İstihdamı
RD Özbay, Y Bülbül
Tülin Aren Armağanı. İstanbul: Pamuk Yayınları, 189-218, 2009
62009
Teknoparklar teknolojik bilginin ticarilesmesi
Y Bülbül, RD Özbay
İstanbul Ticaret Odası, 2011
42011
İktisadi ve Siyasi Etkenlerle Osmanlı'da Dış Göç: 16. Yüzyılda Mühimme Defterlerinde.
H Arslan, RD Özbay
Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology, 2015
22015
Çevresel etkilerin ekonomik maliyeti
RD OZBAY, A Özbek
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 16 (32), 77-88, 2017
12017
Türkiye’de iktisat tarihçiliği: Ömer Lütfi Barkan ve Mustafa Akdağ
RD Özbay
Pegem Atıf İndeksi, 203-235, 2017
2017
Vesikacı bir iktisat tarihçisi Ahmet Tabakoğlu
RD Özbay
Pegem Atıf İndeksi, 237-250, 2017
2017
Emigration in the Ottoman State due to Economic and Political Factors: In the Muhimmah Books in the 16th Century
H ARSLAN, R ÖZBAY
2015
Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı maliyesi
RD Özbay
Marmara Üniversitesi, 1992
1992
17. YÜZYILDA İLTİZAM SİSTEMİNDE PEŞİN MUKATAA SATIŞLARINDAN, MALİKÂNE UYGULAMASINA (1656-1658)
RD Özbay
İKTİSAT TARİHİ’NDE DEĞER YARATMAK: DANIŞMAN, YÖNTEM VE HAZIRLAYAN TEMELİNDE, TÜRKİYE’DE İKTİSAT TARİHİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
RD Özbay, A Varlı
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 5 (1), 75-110, 0
İSTANBUL'DA PERAKENDE TİCARETİ: TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİ PİYASASI (1840–1909)
A VARLI, RD ÖZBAY
Gürcistan: Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri
RD ÖZBAY
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16