Follow
Doç.Dr. Ömer CAN
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of macro synthetic fiber reinforcement use on physical and mechanical properties of concrete
H Bolat, O Şimşek, M Çullu, G Durmuş, Ö Can
Composites Part B: Engineering 61, 191-198, 2014
1522014
Investigation of time-history response of a historical masonry minaret under seismic loads
M Yurdakul, F Yılmaz, M Artar, Ö Can, E Öner, AT Daloğlu
Structures 30, 265-276, 2021
282021
Investigation of seismic performance of in-plane aligned masonry panels strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer
Ö Can
Construction and Building Materials 186, 854-862, 2018
282018
Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi
HS Gökçe, Ö Can
Politeknik Dergisi 12 (4), 293-298, 2009
182009
Düzlem dışı yüklenen yığma yapıların deneysel davranışı
R Kanıt, M Erdal, N Işık, Ö Can, M Yener, G Serimer, L Uğur, E Atımtay
132005
Lif Katkılı Betonların Asınma Direnci Üzerindeki Etkileri
Ö Can, G Durmuş, S SUBAŞI, K YILDIZ, M Arslan
122009
Geri Dönüşüm Agregalarından Üretilen Farklı Sınıflardaki Betonun Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi, 5
G Durmuş, Ö Can, O Şimşek
Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu 1 (4), 2009
102009
Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)
H YILDIZOĞLU, CAN Ömer
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2), 372-380, 2018
92018
Beton Yol Kaplamalarında Alternatif Beton ve Yapım Yöntemi Araştırmaları
M Arslan, S SubaĢ, G DurmuĢ, Ö Can, K Yıldız
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara, 9-22, 2007
92007
Ferrokrom curufunun kerpicin mühendislik özelliklerine etkisi
CAN Ömer
Selçuk-Teknik Dergisi 7 (2), 175-185, 2008
82008
Eğitim ve Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi. I
H Arslan, F Engin, Ö Can, EÖÇÜS Yönelik
Uluslararası & VIII. Antalya: Ulusal Hemşirelik Kongresi, 94-8, 2000
82000
Effect of boron wastes on the engineering properties of perlite based brick
S Çimen, H Çağlar, A Çağlar, Ö Can
Türk Doğa ve Fen Dergisi 9 (2), 50-56, 2020
72020
Dıştan perde duvarla güçlendirmede perde-hatıl birleşim yerlerinde kullanılan blon sayısının araştırılması
H Tokgöz, Ö Can
Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Der 26 (3), 649-656, 2011
72011
Depreme maruz yığma duvarın kırılması ve deprem yönetmeliğinin irdelenmesi
R Kanıt, E Atımtay, M Erdal, Ö Can
Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, 232-240, 2005
72005
Effects of borıc acid additive to pumice aggregate lightweight concrete properties
H Tezel, H Çağlar, A Çağlar, Ö Can, S Çimen
International Journal of Scientific and Technological Research 6 (9), 1-10, 2020
62020
Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançları ve Karar Verme Stilllerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Ö Can
Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, 2009
62009
Depremde Hasar Görmüş Yapıların Onarımı” ve Hasarsız Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi: Dış Perde Duvar Uygulaması
E Atımtay, H Kaplan, T Haktanır, MY Kaltakçı, Ç Yılmaz, R Kanıt, F Altun, ...
DPT-YUUP projesi. Proje kodu: BAP–08–11-DPT. 2004K120760 (Devam ediyor.), 2003
62003
Assessing the experimental behaviour of load bearing masonry walls subjected to out-of-plane loading
R Kanit, M Erdal, Ö Can
Scientific Research and Essays 5 (21), 3336-3344, 2010
52010
Ahşap Döşemeli Geleneksel Bayburt Evinin Deprem Performansının Belirlenmesi
Ö Can
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (1), 369-382, 2019
42019
Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ve karar verme stillerinin incelenmesi.[Analysing the irrational beliefs and decision making styles of university students]
Ö Can
Unpublished master’s thesis, Selçuk University, Konya, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20