Ayça Yeşim Çağlayan Kaptanoğlu
Ayça Yeşim Çağlayan Kaptanoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Peyzajın estetiği ve görsel kalite değerlendirilmesi
İM Özgüç Erdönmez, AY Çağlayan Kaptanoğlu
İstanbul Üniversitesi Dergisi, B 58 (1), 39-50, 2008
12*2008
Peyzajın görsel analizinde grafik düşünme süreci ve soyutlama
AY ÇAĞLAYAN KAPTANOĞLU
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B 58 (1), 25-38, 2008
102008
Korunan alanlardaki rekreasyonel talep özelliklerinin saptanmasında ziyaretçi gözlem yöntemlerinin kullanımı
AY ÇAĞLAYAN KAPTANOĞLU
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 60 (2), 69-76, 2010
92010
Ç.(2006). Peyzaj değerlendirmesinde görsel canlandırma tekniklerinin kullanıcı tercihine etkileri
AY Kaptanoğlu
Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 0
9
Peyzaj değerlendirmesinde görsel canlandırma tekniklerinin kullanıcı tercihlerine etkileri
A Kaptanoğlu
Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2006
62006
Belgrad Ormanında Rekreasyonel Talep Özelliklerinin Saptanması
AY Çağlayan
Yüksek lisans tezi, İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1999
61999
Ç., 2007
İMÖ Erdönmez, AY Kaptanoğlu
Peyzaj Estetiği ve Görsel Kalite Değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi …, 0
6
Using of the visitor monitoring methods for assessment of the recreational demands characteristics in protected areas.
AY Kaptanoğlu
Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 60 (2), 69-76, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8