Takip et
Erkut PEKŞEN
Erkut PEKŞEN
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Non-destructive leaf area estimation model for faba bean (Vicia faba L.)
E Peksen
Scientia Horticulturae 113 (4), 322-328, 2007
2222007
Antibesinsel maddeler ve yemeklik tane baklagillerin besleyici değerleri
E PEKŞEN, C ARTIK
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 20 (2), 110-120, 2005
1332005
BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNDE VERİM VE VERİM UNSURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ve PATH ANALİZİ
E PEKŞEN, A GÜLÜMSER
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 20 (3), 82-87, 2005
692005
Comparison of some cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) genotypes from Turkey for seed yield and yield related characters
E Pekşen, C Artık
Journal of Agronomy 3 (2), 137-140, 2004
682004
SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
E PEKŞEN
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 20 (3), 88-95, 2005
652005
Araştırma ve deneme metotları
A Gülümser, H Bozoğlu, E Pekşen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı 48, 264, 2006
592006
Determination of the yield performance and harvesting periods of fifteen pea (Pisum sativum L.) cultivars sown in autumn and spring
H Bozoglu, E Peksen, A Peksen, A Gulumser
Pak. J. Bot 39 (6), 2017-2025, 2007
542007
Response of chickpea (Cicer arietinum L.) to zinc and molybdenum fertilization
H Bozoglu, H Ozcelik, Z Mut, E Pesken
Bangladesh Journal of Botany 36 (2), 145-149, 2007
452007
Relationships between seed yield and yield components and path analysis in some common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes.
E Pekșen, A Gülümser
352005
Yield performance of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) cultivars under rainfed and irrigated conditions
E Peksen
International Journal of Agricultural Research 2 (4), 391-396, 2007
332007
Sıra aralığı ve potasyum humat uygulamasının bezelyenin verim ve bazı özelliklerine etkisi
H BOZOĞLU, E PEKŞEN, A GÜLÜMSER
Journal of Agricultural Sciences 10 (01), 53-58, 2004
322004
Some seed traits and their relationships to seed germination and field emergence in pea (Pisum sativum L.)
E Peksen, A Peksen, H Bozoglu, A Gulumser
Journal of Agronomy 3 (4), 243-246, 2004
282004
Relationships among some seed traits, laboratory germination and field emergence in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) genotypes
A Peksen, E Peksen, H Bozoglu
Pakistan Journal of Botany 36 (2), 311-320, 2004
262004
Dynamics of flower appearance, flowering, pod and seed setting performance and their relations to seed yield in common bean (Phaseolus vulgaris L.)
E Peksen
Pakistan Journal of Botany 39 (2), 485, 2007
242007
Comparison of leaf and stomatal characteristics in faba bean (Vicia faba L.).
E Pekșen, A Pekșen, C Artık
242006
Effects of sowing dates on yield and quality of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.) genotypes grown in greenhouse
A Peksen, E Peksen, H Bozoglu
II Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 579, 351-354, 2000
202000
Comparison of fresh pod yield and pod related characteristics in pea (Pisum sativum L.) cultivars sown in autumn and spring under Samsun ecological conditions
E PEKŞEN, A Pekşen, H Bozoğlu, A Gülümser
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 28 (5), 363-370, 2004
192004
Determination of green pod yield and some pod characteristics of faba bean (Vicia faba L.) cultivar/lines grown in different row spacings
H Bozoglu, A Peksen, E Peksen, A Gülümser
II Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 579, 347-350, 2000
182000
Seed priming with gibberellic acid rescues chickpea (Cicer arietinum L.) from chilling stress
T Aziz, E Pekşen
Acta Physiologiae Plantarum 42, 1-10, 2020
172020
Bazı Yöresel Bakla Vicia faba L. Populasyonlarının Bitkisel Özellikleri ve Tane Verimlerinin Belirlenmesi
A PEKŞEN, C ARTIK
Journal of Agricultural Sciences 12 (02), 270-277, 2006
162006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20