Erdal Şenocak
Erdal Şenocak
Professor of Chemistry Education, Gaziosmanpaşa University, Tokat, TURKEY
Verified email at gop.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of problem-based learning instruction on university students’ performance of conceptual and quantitative problems in gas concepts
I Bilgin, E Şenocak, M Sözbilir
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 5 (2), 153-164, 2009
2782009
The effects of problem-based learning on metacognitive awareness and attitudes toward chemistry of prospective teachers with different academic backgrounds.
C Tosun, E Senocak
Australian Journal of Teacher Education 38 (3), 61-73, 2013
1282013
A study on teaching gases to prospective primary science teachers through problem-based learning
E Senocak, Y Taskesenligil, M Sozbilir
Research in Science Education 37 (3), 279-290, 2007
1092007
Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının maddenin gaz hali konusunun öğretimine etkisi üzerine bir araştırma
E Şenocak
PhD thesis, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2005
632005
Development of an instrument for assessing undergraduate science students’ perceptions: The problem-based learning environment inventory
E Senocak
Journal of Science Education and Technology 18 (6), 560-569, 2009
572009
Aktif Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Derleme Çalışması
S Çelik, E Şenocak, S Bayrakçeken, Y Taşkesenligil, K Doymuş
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 155-185, 2005
572005
Probleme dayalı öğrenme ve fen eğitiminde uygulanabilirliği
E Şenocak, Y Taşkeseligil
Kastamonu eğitim dergisi 13 (2), 359-366, 2005
542005
Probleme dayalı öğrenme teorik temelleri
Y Taşkesenligil, E Şenocak, M Sözbilir
Milli Eğitim, 50-64, 2008
402008
A survey on nanotechnology in the view of the Turkish public
E Senocak
Science, Technology and Society 19 (1), 79-94, 2014
272014
İlköğretim Okulları Sınıf içi Öğrenme Ortamları Üzerine Bir Araştırma.
H Özel, G YILMAZ, İ Beyaz, S Özer, E Şenocak
Ilkogretim Online 8 (2), 2009
24*2009
Ilköğretim öğrencilerinin isi ve sicaklik konularini kavrama düzeyleri üzerine bir araştirma
E ŞENOCAK, AGR DİLBER, M SÖZBİLİR, Y TAŞKESENLİGİL
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (13), 199-210, 2003
212003
A Study on Development of an Instrument to Determine Turkish Kindergarten Students' Understandings of Scientific Concepts and Scientific Inquiry Processes.
E Senocak, A Samarapungavan, P Aksoy, C Tosun
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (4), 2217-2228, 2013
152013
Kimya Dersi Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması
E Şenocak
13*2011
Prospective primary school teachers' perceptions on boiling and freezing
E Senocak
Australian Journal of Teacher Education (Online) 34 (4), 27-38, 2009
132009
Undergraduate Students’ Images of Scientist and Some Variables Affecting Their Images
B Özkan, V Özeke, G Güler, E Şenocak
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 146-165, 2017
12*2017
Probleme dayalı öğrenme yönteminin üniversite öğrencilerinin kimya dersine karşı motivasyonlarına ve bilimsel süreç beceri düzeylerine etkisi ve öğrenme ortamı hakkındaki …
C Tosun, E Şenocak, Ö ÖZEKEN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (3), 99-114, 2013
112013
Öğrenci gözüyle fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri
M Sözbilir, E Şenocak, R Dilber
102006
Bromination of benzonorbornadiene using a mixture of sodium bromide and sodium perborate at high temperatures
E ŞENOCAK, Y TAŞKESENLİGİL, F TÜMER
Turkish Journal of Chemistry 26 (6), 939-946, 2002
92002
The adaptation and preliminary psychometric properties of the Derived Chemistry Anxiety Rating Scale
E Senocak, M Baloglu
Chemistry Education Research and Practice 15 (4), 800-806, 2014
82014
Üniversite öğrencileri bilişsel gelişim ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması çalışması
E Şenocak
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6 (2), 523-550, 2006
82006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20