Follow
Ayca Ulker
Title
Cited by
Cited by
Year
Resimli çocuk kitaplarında yer alan olumsuz duygular ve karakterlerin kullandığı baş etme stratejileri
AÜ Erdem, EH Aydos, A Çoban
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 914-931, 2017
262017
An Examination of Turkish Early Childhood Teachers’ Challenges in Implementing Pedagogical Documentation
A Yılmaz, F Şahin, M Buldu, A Ülker Erdem, F Ezmeci, BS Ölmez, ...
Early Childhood Education Journal, 1-13, 2020
192020
Okul öncesi eğitim ortamlarında yaratıcı drama kullanımı: öğretmenler ve öğretmen adayları perspektifinden bir inceleme
AÜ ERDEM, EH AYDOS, M GÖNEN
HAYEF Journal of Education 14 (1), 409-424, 2017
14*2017
Examining the association between executive functions and developmental domains of low-income children in the United States and Turkey
M Gonen, T Guler-Yildiz, A Ulker-Erdem, A Garcia, H Raikes, IH Acar, ...
Psychological reports 122 (1), 155-179, 2018
132018
Experiences of candidate preschool teachers on art education and implementations
M Gönen, EH Aydos, AÜ Erdem
International Journal of Innovative Research in Education 3 (1), 42-49, 2016
132016
A Preliminary Evaluation of the Cultural Appropriateness of the Tuning in to Kids Parenting Program in Germany, Turkey, Iran and China
SS Havighurst, R Choy, A Ulker, N Otterpohl, F Aghaie Meybodi, F Edrissi, ...
Int. J. Environ. Res. Public Health 19 (10321), 2022
52022
A common language among child, school and parents: The use of pedagogical documentation in the parent involvement process
A Selda, F Sahin, A Yilmaz, A Ulker
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 298-318, 2021
52021
Reconceptualising the Role of the Child Portfolio in Assessment: How It Serves for'Assessment as Learning'.
A Yilmaz, S Aras, A Ülker, F Sahin
Contemporary Issues in Early Childhood 24 (4), 411-424, 2023
42023
Examining the associations between children's receptive language skills and developmental domains in the United States and Turkey
TG Yildiz, M Gonen, A Ulker Erdem, A Garcia, H Raikes, F BURCAK, ...
Journal of child language 46 (3), 480-500, 2019
42019
Çocuk, okul ve aile arasında ortak bir dil oluşturmak: Aile katılımı sürecinde pedagojik dokümantasyonun kullanımı
S Aras, F Şahin, A Yılmaz, A Ülker Erdem
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 27, 2021
22021
Duygu Sosyalleştirmeye Yönelik Ebeveyn Müdahale Programının Etkililiği
A Ülker Erdem
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
22019
Using documentation as a teaching tool in Turkish early childhood programmes
A Yılmaz, F Şahin, M Buldu, A Ülker Erdem, E Buldu, HB Ünal
null, 2015
12015
Wie die Implementationsforschung der Sonderpädagogik helfen könnte
AU Susan Christina Annamaria Burkhardt
16. Konferenz der Dozierenden im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale …, 2024
2024
Barriers to and enablers of the delivery and implementation of Tuning in to Kids, an emotion-focused parenting program – An international mixed method survey of lessons learned …
AU Susan Christina Annamaria Burkhardt
Conference of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, 2023
2023
Okul Öncesi Eğitim Programı’nın K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeline Göre İncelenmesi
A Selda, A ÜLKER, D ALTUN
Milli Eğitim Dergisi, 791-812, 2023
2023
The Effect of the Socio-Emotional Learning for Professional Development (SEL-PD) Program on Turkish Preservice Teachers’ Knowledge and Practices
A Ülker, A., İlhan İyi, T., Çoban
e-Kafkas Journal of Educational Research 10, 473-488, 2023
2023
Çocuklar ve Ergenler için Önleyici Müdahale Programları içinde Çocukların Duygularına Rehberlık Etmenın Bır Yolu Olarak Duygu Koçluğu ve Çocukları Dikkate Almak Programı
EAT Ayça Ülker
2023
Pedagogical documentation tools as a culture of children's voice in Turkish early years settings
S Aras, F Şahin, A Yılmaz, A Ülker
The Theory and Practice of Voice in Early Childhood, 121-126, 2022
2022
Duygusal gelişimin seyri: Evde ve okulda duygular ne ifade ediyor?.
A Ülker
YA/DA dergi, 2021
2021
Sosyal Duygusal Gelişimin Kesişim Noktası 6: Duygu Sosyalleştirme ve Duygu Koçluğu Uygulamaları
A Ülker
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20