Follow
Elif Sonsuzoğlu
Elif Sonsuzoğlu
Mali Hukuk Profesör cyprus science University, Nicosia
Verified email at csu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çeşitli yasalar açısından vergi mahremiyetine ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesi
E Sonsuzoğlu
Vergi Sorunları Dergisi 141, 116-134, 2000
452000
Türk vergi hukukunda fer’i borç ve alacak olarak faiz
E Sonsuzoğlu
Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001
362001
Çeşitli Ülkelerde Anayasal İlkeler ve Türk Vergi Sisteminin Bu Açıdan Değerlendirilmesi
E Karakaş, E Sonsuzoğlu
Anayasal Mali Düzen, XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu 14 (16), 220, 2000
142000
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Usulü ve Yargısal Çözüm
E Sonsuzoğlu
Vergi Dünyası, 136-145, 1995
141995
Türk vergi hukukunda fer'i borç ve alacak olarak faiz ve zam: gecikme zammi, tecil faizi, haksiz çikma zammu, gecikme faizi, pişmanlik zammi, Îdarenin Mükellefe Ödemesi Gereken …
E Sonsuzoğlu
Türkmen Kitabevi, 2013
132013
Vergi Kaçakçılığı''
E Sonsuzoğlu
Vergi Sorunları Dergisi, Ankara, 1996
101996
Medeni kanun'da mal rejimi düzenlemeleri ve vergi hukukundaki etkileri
E Sonsuzoğlu
Legal, 2006
92006
Kaçakçılık Suçunun Oluşmasında Vergi Ziyaı Şart Mı?
E Sonsuzoğlu
Ankara: Yaklaşım Dergisi, 2010
82010
Elektronik ticaret ve vergilendirilmesi
S Ömür
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006
62006
Türk Vergi Hukukunda Terkin
N Perçin
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 2006
52006
Gecikme Faizinde 6322 Sayılı Yasa ile Yapılan Düzenlemelere İlişkin Değerlendirmeler
Y Taşkın, E Sonsuzoğlu
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 1-17, 2011
42011
“Ayırma İlkesinin Adı Mı Değişti? Asgari Geçim İndirimi”,
E Sonsuzoğlu
Yaşklaşım, 28-32, 2008
42008
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE AİLE BAĞLANTILI HÜKÜMLER
E Sonsuzoğlu
International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal 5 (2 …, 2019
32019
Veraset ve İntikal Vergisinin Kaldırılması Üzerine Düşünceler”,
E Sonsuzoğlu
32009
Elektronik İmza Kanunu ile. İlgili Düzenlemeler ve Bunların Vergi Hukuku Alanındaki Yansımaları I-”,
E Sonsuzoğlu
Yaklaşım, 2005
3*2005
“Sporda Sponsorluk ve Reklam Yasaklarının Dolanılması
E Sonsuzoğlu
Yaklaşım, 2004
2*2004
Deprem Nedeniyle 4481 Sayılı Yasayla Getirilen Ek Vergi Mükellefiyetleri
E Sonsuzoğlu
Vergi Sorunları, 138-155, 2000
22000
³Çeşitli Ülkelerde Anayasal İlkeler ve Türk Vergi Sisteminin Bu Açıdan Değerlendirilmesi, XIII
E KARAKAŞ, E SONSUZOĞLU
Maliye Sempozyumu, Anayasal Mali Düzen, Bodrum, 1998
21998
Elif Sonsuzoğlu,“Çeşitli Ülkelerde Anayasal İlkeler ve Türk Vergi Sisteminin Bu Açıdan Değerlendirilmesi”, Anayasal Mali Düzen, XIII
E Karakaş
Türkiye Maliye Sempozyumu, 14-16, 0
2
Restructuring of Turkey Tax Audit Units
H Işık, Ş Gelen, E Sonsuzoğlu
Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, 36-60, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20