Harika Eylül Esmer Duruel
Harika Eylül Esmer Duruel
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
istiklal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Balıklarda ağır metal ve pestisitler tarafından indüklenen oksidatif stres mekanizmaları.
C Akbulut, G Kaymak, HE Esmer, ND Yön, FE Kayhan
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 31 (3), 155-160, 2014
132014
Sucul organizmalarda çevresel şartlara karşı geliştirilen oksidatif stres mekanizmaları ve adaptif yanıtlar
F KAYHAN, G KAYMAK, C AKBULUT, H ESMER, ND YÖN
Marmara Fen Bilimleri Dergisi 26 (4), 137-151, 2014
92014
Küresel ısınmanın balıklar ve deniz ekosistemleri üzerine etkileri
FE KAYHAN, G KAYMAK, Ş TARTAR, C AKBULUT, HE ESMER, ...
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi 31 (3 …, 2015
62015
Biyolojik Araştırmalarda Zebra Balığının (Danio rerio Hamilton, 1822) Kullanılması ve Önemi
F Kayhan, G Kaymak, HE Esmer Duruel, ŞT Kızılkaya
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi 7 (2), 38-45, 2018
32018
Fluoksetin-HCl’in (FLX) Zebra Balığı (Danio rerio Hamilton, 1822) Kalp Dokusu Üzerine Günlük Doza Bağlı Etkileri
FEB KAYHAN, ŞT KIZILKAYA, HE ESMER DURUEL, G KAYMAK
Türk Yaşam Bilimleri Dergisi 3 (2), 272-276, 2018
22018
Oxidative stress mechanisms induced by heavy metals and pesticides in fish.
C Akbulut, G Kaymak, HE Esmer, ND Yön, FE Kayhan
Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (Su Ürünleri Dergisi) 31 (3), 155-160, 2014
22014
TOXIC EFFECTS OF HERBICIDE TRIBENURON-METHYL ON LIVER TISSUE OF ZEBRAFISH (DANIO RERIO)
FE Kayhan, HEE Duruel, S Kizilkaya, SK Dine, G Kaymak, C Akbulut, ...
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 29 (12 A), 11175-11179, 2020
12020
The sublethal disrupting effects of fluoxetine-HCl (FLX) on catalase (CAT) activity and malondialdeyde (MDA) levels in zebrafish Danio rerio
FE Kayhan, B Süsleyici, G Kaymak, M Koldemir Gündüz, Ş Tartar, ...
Fresenius Environmental Bulletin 26 (6), 3768-3772, 2017
12017
Su arıtımında ultrases uygulaması: arıtma yöntemlerine farklı bir yaklaşım
HE Esmer, G Kaymak, Ş Tartar, FE Kayhan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1 …, 2016
12016
Some oxidative stress parameters in heart tissue of Zebrafish (Danio reiro) caused by mancozeb
FE Kayhan, G Kaymak, HEE Duruel, Ş KIZILKAYA
Su Ürünleri Dergisi 36 (4), 325-328, 2019
2019
TOKSİKOLOJİ ANALİZLERİNDE In Vitro YAKLAŞIMLAR / In Vitro APPROACHES TO TOXICOLOGICAL ANALYSIS
G Kaymak, HE Esmer Duruel, SK Dinç, Ş Kızılkaya, FE Kayhan
FEN BILIMLERI VE MATEMATIK ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR, 89-154, 2018
2018
SUCUL CANLILARIN EKOTOKSİGONENOMİK ARAŞTIRMALARDAKİ YERİ THE PLACE OF AQUATIC ORGANISM IN ECOTOXIGENOMIC RESEARCHES
G KAYMAK, HE ESMER DURUEL, Ş TARTAR KIZILKAYA
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK’TE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, 9, 2018
2018
Potential Toxic Effects of Mancozeb on Catalase (Cat) Activity and Lipid Peroxidation (Lpo) on Brain Tissue of Zebrafish, Danio rerio
FE Kayhan, ŞT Kızılkaya, HE Esmer Duruel, ÖF Karasakal, G Kaymak
changes 16 (1), 53, 2016
2016
Ultrasese Maruz Kalan Carassius auratus (pısces:cyprınıdae) türü balıklarda davranışsal, Biyokimyasal Ve Histolojik değişimlerin Incelenmesi
HE Esmer
PQDT-Global, 2016
2016
Hücre Kültürlerine Genel Bakış
HEE DURUEL, NS ÇAĞAN, I Serra, FE KAYHAN
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 47 (2), 136-149, 0
Balıklarda ağır metal ve pestisitler tarafından indüklenen oksidatif stres mekanizmaları Oxidative stress mechanisms induced by heavy metals and pesticides in fish
C Akbulut, G Kaymak, HE Esmer, ND Yön, F Esin
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16