Follow
HÜLYA TAŞ
HÜLYA TAŞ
Bursa Uludağ üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erzurum’da doğum ve çocukla ilgili eski adet ve inançlar
H Taş
Türk Halk Kültüründen Derlemeler, 187-214, 1994
251994
Bursa folkloru: Bursa İli gelenek ve görenekleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
H Taş
Gaye Kitabevi, 2002
222002
Bir Alevi Köyü: Bursa Şehitler Köyü’nde Evlenme Törenleri
H Taş
Milli Folklor 10 (80), 53-63, 2008
122008
Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler
H Taş
112011
Bursa ili ve çevresinde Doğum ve çocukla ilgili Gelenek-Görenek ve İnançlar
H Taş
Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002 …, 2002
102002
Halkbilimi açısından Erzurum’da yemek geleneği ve uygulamaları
H Taş
Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma …, 1991
91991
Günümüz Bursa'sında Karagöz
TAŞ Hülya
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (12 …, 2007
82007
Türk Tarih Kurumu Yayınları
H Taş, XY Ankara
Ankara, 2006
82006
Erzurum’da Kına ve Düğün Manileri
H Taş
Milli Folklor 4, 95-98, 1995
71995
Erzurum’da evlenme ve düğün adetleri
H Taş
Türk Halk Kültüründen Derlemeler, 169-183, 1992
71992
Gençlerin dijital kamusal alan pratikleri:“gri bölge” gençlik inisiyatifi örneği
AF Şen, H Taş
Global Media Journal TR Edition 12 (23), 58-88, 2021
42021
DÜZCE'DE TAHTA BEŞİK YAPMA SANATI.
H Taş
International Journal of Turkish Literature, Culture, Education 5 (4), 2016
42016
Bursaʹnın zenginliği: göçmenler
ZD Abacı
Osmangazi Belediyesi, 2009
42009
Uludağ üniversitesindeki öğrenci adları üzerine yapılan bir araştırma
H Taş
Milli Folklor, 65, 2005
42005
Erzurum ağzı ve Argo
H tAŞ
MİLLİ FOLKLOR 7 (50), 70-77, 2001
42001
Balkan Göçmenlerinin Bursa'daki Mezar Taşları
H Taş
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 345-354, 2017
3*2017
Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahilik ve Hülya Taş’ın “Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler” Adlı Eseri
S BAKIR
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 3 (1), 406-415, 2014
32014
Bursa’da Tütün Ekimi, Hasadı ve Tütünle İlgili İnanç ve Gelenekler
H Taş
Tütün Kitabı,(Editör: Emine Gürsoy Naskali), Kitapevi Yayınları, İstanbul …, 2007
32007
Bursa’da Türbe-Yatır Ziyaretleri
H TAŞ
Folklor/Edebiyat, 32, 2002
32002
ÂŞIK MEVLÜT İHSANÎ’NİN HALK HİKÂYELERİNDE DEĞERLER
O Erol, TAŞ Hülya
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (25 …, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20