Follow
HÜLYA TAŞ
HÜLYA TAŞ
Bursa Uludağ üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı Kadı Mahkemesindeki" Şühudü'l-Hal Nasıl Değerlendirilebilir?
H Taş
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 25-44, 2008
912008
Erzurum’da doğum ve çocukla ilgili eski adet ve inançlar
H Taş
Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü …, 1996
311996
Bursa folkloru: Bursa İli gelenek ve görenekleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
H Taş
Gaye Kitabevi, 2002
262002
Bir Alevi Köyü: Bursa Şehitler Köyü’nde Evlenme Törenleri
H Taş
Milli Folklor 10 (80), 53-63, 2008
182008
Bir eğitim kurumu olarak ahilik ve Hülya Taş’ın “günümüz Bursa esnafında ahilik kültüründen izler” adlı eseri
S Bakır
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 3 (1), 406-415, 2014
142014
Türk Tarih Kurumu Yayınları
H Taş, XY Ankara
Ankara, 2006
122006
Bursa ili ve çevresinde Doğum ve çocukla ilgili Gelenek-Görenek ve İnançlar
H Taş
Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002 …, 2002
122002
Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler
H Taş
112011
Erzurum’da Kına ve Düğün Manileri
H Taş
Milli Folklor 4 (26), 95-98, 1995
91995
Günümüz Bursa'sında Karagöz
H Taş
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (12 …, 2007
82007
Halkbilimi açısından Erzurum’da yemek geleneği ve uygulamaları
H Taş
Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma …, 1991
81991
Erzurum’da evlenme ve düğün adetleri
H Taş
Türk Halk Kültüründen Derlemeler, 169-183, 1992
71992
Osmanlı Şehrinde ‘Mahalleli’nin Ortak Sorumluluğu Nasıl Değerlendirilebilir?
H Taş
XVI. Türk Tarih Kongresi,(20-24 Eylül 2010, Ankara), 609-620, 2010
62010
Gençlerin dijital kamusal alan pratikleri:“gri bölge” gençlik inisiyatifi örneği
AF Şen, H Taş
Global Media Journal, TR Edition 12 (23), 58-88, 2021
52021
ÂŞIK MEVLÜT İHSANÎ’NİN HALK HİKÂYELERİNDE DEĞERLER
E Ogur, H Taş
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (25 …, 2013
52013
Bursaʹnın zenginliği: göçmenler
ZD Abacı
Osmangazi Belediyesi, 2009
52009
Bursa’da Tütün Ekimi, Hasadı ve Tütünle İlgili İnanç ve Gelenekler
H Taş
Tütün Kitabı, 557-566, 2007
52007
DÜZCE'DE TAHTA BEŞİK YAPMA SANATI.
H Taş
International Journal of Turkish Literature, Culture, Education 5 (4), 2016
42016
Uludağ üniversitesindeki öğrenci adları üzerine yapılan bir araştırma
H Taş
Milli Folklor, 65, 2005
42005
Bursa’da Türbe-Yatır Ziyaretleri
H TAŞ
Folklor/Edebiyat 8 (32), 2002
42002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20