Follow
Adnan Küçükali
Adnan Küçükali
Atatürk Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Atatürk Üniversitesi Örneği
A Küçükali
FOM E2E Conference, 2015
1002015
ENGELLİLERE UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A Küçükali
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 59-86, 2014
572014
ENGELLİLERE UYGULANAN SOSYAL YARDIMLAR
A Küçükali
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 16 (35), 100-115, 2015
462015
Çocukların oyun oynama hakkı ve değişen oyun kültürü
A Küçükali
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (1), 1-14, 2015
312015
Sosyo-ekonomik ve kültürel yapının kadınların çalışma hayatı üzerine etkileri: Erzurum örneği
A Küçükali
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 9 (1), 1-19, 2014
292014
Akademisyenlerin kovid-19 algısı
O ÇINAR, A KÜÇÜKALİ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (4), 1633-1654, 2020
242020
Akademisyenlerin Sosyal Medya Kullanimi: Atatürk Üniversitesi Örneği
A Küçükali, C Serçemeli̇
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (10), 202-219, 2019
182019
SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARINDA KALKINMA AJANSLARI: KUDAKA ÖRNEĞİ
A Küçükali
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 205-220, 2013
162013
TÜRKİYE’DE GİZLİ İŞSİZLER VE EKSİK İSTİHDAM EDİLENLER ARACILIĞI İLE VERİLEN İSTİHDAM HİZMETLERİ: İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI, ERZURUM ÖRNEĞİ
A Küçükali, L LOKMACI
Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 74-84, 2015
142015
KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜKLERİNDEN HİZMET ALAN KADINLARIN GENEL PROFİLİ VE KURUMLARDAN ALDIKLARI HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİ: ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT ÖRNEĞİ
A Küçükali
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (14), 43-57, 2016
122016
SAKİN KENT HAREKETİNİN ÇALIŞANLARA ETKİSİ: UZUNDERE ÖRNEĞİ
A KÜÇÜKALİ, U Şen
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 6 (15), 259-279, 2017
112017
Sosyal yardımların seçmen tercihleri üzerindeki etkileri
A KÜÇÜKALİ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2), 49-69, 2015
112015
Çocukların sosyal medyadaki mahremiyet hakları ve “sharenting” üzerine bir uygulama: Atatürk Üniversitesi örneği
A Küçükali, C Serçemeli
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (68), 1177-1186, 2019
82019
Klasik İktisadi Düşünce ile Evrim Teorisinin Entelektüel Beraberliği
A Küçükali
II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 2018
82018
Bir Sosyal Politika Problemi Olarak Göç: Erzurum Örneği
A Küçükali
72016
İbn Sina’nın Selbî Yorumlama Metodu
A Küçükali
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 57-68, 2009
72009
SOSYOLOJİK VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA SOSYAL MEDYADAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ.
A KÜÇÜKALİ, C SERÇEMELİ
Journal of International Social Research 13 (75), 2020
62020
HENDEK TERÖRÜ OLAYLARININ NUSAYBİN’DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE ETKİSİ
A Küçükali, M BALIKÇILAR
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 8 (22), 356-374, 2019
62019
İbn Meymun ve Felsefes” i
A Küçükali
Ekev Akademi Dergisi 11, 13, 2007
62007
SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI
A Küçükali
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 30 (5), 1345-1367, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20