Follow
ASSOC PROF DR SABAN CELIK
ASSOC PROF DR SABAN CELIK
IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY
Verified email at ikcu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Corporate governance and performance of the financial firms in Bahrain
B Aktan, S Turen, M Tvaronavičienė, S Celik, HA Alsadeh
Polish Journal of Management Studies 17 (1), 39-58, 2018
992018
The linkages among intellectual capital, corporate governance and corporate social responsibility
D Altuner, S Çelik, TC Güleç
Corporate Governance 15 (4), 491-507, 2015
632015
Theoretical and empirical review of asset pricing models: A structural synthesis
S Celik
International Journal of Economics and Financial Issues 2 (2), 141-178, 2012
482012
The impact of credit ratings on capital structure
B Aktan, Ş Çelik, Y Abdulla, N Alshakhoori
ISRA International Journal of Islamic Finance 11 (2), 226-245, 2019
352019
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICT ÜLKELERİ PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ
Ö Erdem, Ş Çelik
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 403-414, 2018
212018
The impact of a recent natural disaster on the Japanese financial markets: Empirical evidence
B Fakhry, B Aktan, O Masood, M Tvaronavičienė, S Celik
Journal of Competitiveness 10 (2), 56, 2018
202018
Micro credit risk metrics: a comprehensive review
Ş Çelik
Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 20 (4), 233-272, 2013
192013
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ RİSK İLE PERFORMANS İLİŞKİSİ
Ş Çelik, MT Manan
Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi 1 (1), 60-79, 2018
182018
Türkiye'deki bankaların karşılaştırmalı etkinlik analizi
Ş Çelik, E Öncü, S Yenice
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (1), 156-171, 2018
152018
Linkages between Value based Performance Measurements and risk return trade off: theory and evidence
S Celik, BE Aslanertik
Journal of Economics, Finance & Administrative Science 16 (31), 63, 2011
132011
Temettü ödemelerinin belirleyicileri ve firma değeri: Kavramsal bir model ve tahminlemesi
Ş Çelik, S Yenice, OK Onat
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (2 …, 2016
112016
Do foreign direct investments influence environmental degradation? Evidence from a panel autoregressive distributed lag model approach to low-, lower-middle-, upper-middle …
BB Baskurt, S Celik, B Aktan
Environmental Science and Pollution Research, 1-19, 2022
92022
The impact of domestic and foreign macroeconomic news on stock market volatility: Istanbul stock exchange
G Kurt, T Yucel, D Karaoğlan, S Celik
Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 25 …, 2011
92011
TÜRKİYE’DE FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİSTEMATİK BİR TARAMA
E Çağlan, Ş Çelik
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
82018
Linkage between company scores and stock returns
S Celik, B Aktan, M Tvaronaviciene, P Bengitoz
Journal of International Studies 10 (4), 2017
82017
TCMB Para Politikası Kararlarındaki Değişimlerin ve TCMB, FED Ve ECB Sözlü Yönlendirmelerin BIST 100 Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin Analizi (2002-2014)
Ş Çelik, D Erer, E Erer, TC Güleç
Maliye ve Finans Yazıları 1 (103), 51-83, 2015
72015
Modeling and estimation of camel population in Turkey with time series analysis and Artificial Neural Networks
Ş Çelik
International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES) 9 (5 …, 2021
62021
KAMU FİNANSMANI, FİNANSAL PİYASALAR VE KREDİ TEMERRÜT RİSKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ UYGULAMASI
S Yenice, Ş Çelik, YE Çevik
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 226-240, 2019
52019
Firm dynamics and bankruptcy processes: A new theoretical model
Ş Çelik, B Aktan, B Burton
Journal of Forecasting 41 (3), 567-591, 2022
42022
FDI and Environmental Degradation: Evidence from a developed country
BB Baskurt, S Celik, A Rafay, T Oke
Handbook of Research on Energy and Environmental Finance 4.0, 446-471, 2022
42022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20