Adem KARCI
Title
Cited by
Cited by
Year
Failure analysis of an aircraft piston engine components
D Turan, A Karcı
Engineering Failure Analysis 16 (4), 1339-1345, 2009
52009
Experimental investigation of aerodynamic performance of different wind turbine airfoils
I Yilmaz, Ö Cam, M TAŞTAN, A Karci
42016
Farklı Rüzgar Türbin Kanat Profillerinin Aerodinamik Performansının Deneysel İncelenmesi
İ YILMAZ, ÇAM Ömer, M TAŞTAN, A KARCI
Politeknik Dergisi 19 (4), 577-584, 2016
42016
Uçak yapısal parçalarında kullanılan karbon/epoksi kompozit malzemelerin yorulma davranışı
A Karcı
Anadolu Üniversitesi, 2009
32009
2024-T3 Al alaşımının tek aşırı yük altında yorulma davranışı
A Karcı
Anadolu Üniversitesi, 2002
32002
Experimental investigation of aerodynamic parameters on flapping wing
I Yilmaz, S Keiyinci, Ö Cam, A Karci
22017
Microstructural observation of overload effect on the fatigue crack growth of 2024-t3 al-alloy
D Turan, A KARCI, S Turan
22004
Çırpan kanadın aerodinamik parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi
İ YILMAZ, S Keiyinci, ÇAM Ömer, A KARCI
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 32 (4), 1035-1050, 2017
12017
Experimental investigation of aerodynamic parameters on flapping wing [Çirpan kanadin aerodinamik parametrelerinin deneysel olarak incelenmesi]
I Yilmaz, S Keiyinci, Ö Çam, A Karci
Gazi Universitesi Muhendislik-Mimarlik, 2017
2017
Periyodik aşırı yüklerin 2024-Al alaşımında yorulma çatlak ilerleme hızına etkisi
A KARCI, D Turan
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik) 6 (2), 57-62, 2009
2009
Silisyum Karbür Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozitlerin Tek Aşırı Yükler Altında Yorulma Davranışı
Y Çam, A Karcı
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11