Yasin ÜNSAL
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB ilköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış
Y Ünsal, B Güneş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 107-120, 2002
1282002
Yükseköğretim öğrencilerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin tespitine yönelik bir araştırma
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ, İ ERGİN
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2001
832001
BİR KİTAP İNCELEME ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ OLARAK MEB LİSE 1. SINIF FİZİK DERS KİTABININ ELEŞTİREL OLARAK İNCELENMESİ
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 305-321, 2004
642004
An example for the effect of 5e model on the academic success and attitude levels of students’:“Inclined projectile motion”
I Ergin, U Kanli, Y Ünsal
Journal of Turkish Science Education 5 (3), 47-59, 2008
552008
İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi
Y ÜNSAL, B GÜNEŞ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (3), 2003
502003
5E modeli'nin öğrencilerin akademik başarisina ve tutum düzeylerine etkisi:“yatay atiş hareketi” örneği
İ ERGİN, Y ÜNSAL, M TAN, TAN Mustafa
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 1-15, 2006
412006
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
Z ADIGÜZEL, M Karadağ, Y Ünsal
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 49-74, 2011
302011
Fen eğitiminde problem çözme sürecinde kullanılan problem çözme stratejileri ve örnek bir uygulama
Y ÜNSAL, İ ERGİN
Savunma Bilimleri Dergisi 10 (1), 72-91, 2011
192011
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin dış kaynaklı iş tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi
Z Adıgüzel, Y Ünsal, M Karadağ
172012
İşbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencilerin fizik dersi akademik başarısına etkisi
AGY ÜNSAL, S Moğol
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 40 (40), 616-627, 2004
142004
A comparison of the effects of laboratory method and computer simulations to avoid misconceptions in physics education
DY Kolcak, S Mogol, Y Ünsal
Egitim ve Bilim 39 (175), 2014
132014
A simple piece of apparatus to aid the understanding of the relationship between angular velocity and linear velocity
Y Ünsal
Physics Education 46 (3), 265, 2011
122011
Fizik Eğitiminde Bir Öğretim Tekniği Olarak İşbirliğine Dayalı Öğrenme Takımlarıyla Sürdürülen Problem Çözme Seansları
Y Ünsal
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006
122006
Ortaöğretim 9. sınıf fizik ders kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
M KARADAğ, İ DÜLGEROğLU, Y Ünsal
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (3), 549-568, 2013
102013
Çoklu Zekâ Kuramının Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Isı-Sıcaklık, Genleşme ve Sıkıştırılabilirlik Konularındaki Akademik Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi
İ Erkaçan, S Moğol, Y Ünsal
Journal of Turkish Science Education 9 (2), 65-78, 2012
102012
Fen Eğitiminde Problem Çözme İle İlgili Açıklamalı Kaynakça
Y ÜNSAL, S MOĞOL
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 10, 70-81, 2008
92008
The investigation of the primary school 6th class science textbook by the physics issues
Y Ünsal, B Güneş
Gazi University Gazi Faculty of Education Journal 23 (3), 115-130, 2003
92003
Problem çözmedeki anlam karmaşası
Y Ünsal
82010
Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Bilimsel Hatalar ve Kavram Yanılgıları
B Güneş
Ankara: Gazi Kitabevi, 2005
82005
Türkiye'de son yıllardaki fen müfredatı geliştirme çabaları: 1992 ve 2000 fen müfredatlarının genel görünümü
Y Ünsal
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20