Takip et
Prof. Dr. Necdet Saglam
Prof. Dr. Necdet Saglam
Hacettepe University, Graduate School of Science and Engineeering, Department of Nanotecnology and
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği
U Naim, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 240-250, 2006
2732006
Sosyo-ekonomik durumun çevre bilinci ve çevre akademik başarısı üzerindeki etkisi
N SAĞLAM, N UZUN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2005 (29), 194-202, 2005
1502005
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNETE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARI
E Atav, B Akkoyunlu, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 37-44, 2006
1192006
Biosorption of inorganic mercury and alkylmercury species on to Phanerochaete chrysosporium mycelium
N Sağlam, R Say, A Denizli, S Patır, MY Arıca
Process Biochemistry 34 (6-7), 725-730, 1999
1191999
Can eco-schools improve elementary school students’ environmental literacy levels
S Ozsoy, H Ertepinar, N Saglam
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 13 (2), 1-25, 2012
1102012
Determination of some properties of Bacillus isolated from soil
B Aslim, N Sağlam, Y Beyatli
Turkish Journal of Biology 26 (1), 41-48, 2002
1042002
Ekim zamanı ve ekim sıklığının üç ekmeklik buğday çeşidinde verim ve verim unsurlarına etkisi
T Gençtan, N Sağlam
Türkiye Tahıl Sempozyumu 6 (9), 171-183, 1987
971987
Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığa etkisi
D KILIÇ, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
902004
Orta öğretimde çevre eğitimi ve öğretmenlerin çevre eğitimi programları hakkındaki görüşleri
N Uzun, N Sağlam
Eurasian Journal of Educational Research 26 (26), 176-187, 2007
852007
Chitosan nanoparticles enhances the anti-quorum sensing activity of kaempferol
S Ilk, N Sağlam, M Özgen, F Korkusuz
International Journal of Biological Macromolecules 94, 653-662, 2017
832017
Türkiye muhasebe standartları uygulaması
N Sağlam, S Şengel, B Öztürk
Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2009
742009
Kaempferol loaded lecithin/chitosan nanoparticles: preparation, characterization, and their potential applications as a sustainable antifungal agent
S Ilk, N Saglam, M Özgen
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology 45 (5), 907-916, 2017
722017
Biyoloji öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısı ve bilgisayara karşı tutumlarına etkileri
MH GÜLER, N SAĞLAM
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
712002
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARINA “ÇEVRE VE İNSAN” DERSİ İLE GÖNÜLLÜ ÇEVRE KURULUŞLARININ ETKİSİ
N Uzun, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 210-218, 2007
682007
Students’ understanding of genetics concepts: the effect of reasoning ability and learning approaches
D Kılıç, N Sağlam
Journal of Biological Education 48 (2), 63-70, 2014
652014
Ağır metallerin biyolojik süreçlerle biyosorbisyonu çalışmaları
N Sağlam, N Cihangir
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (11), 1995
591995
Preparation and characterization of magnetically responsive bacterial polyester based nanospheres for cancer therapy
E Erdal, D Kavaz, M Şam, M Demirbilek, ME Demirbilek, N Sağlam, ...
Journal of Biomedical Nanotechnology 8 (5), 800-808, 2012
492012
Development and validation of an environmental attitudes scale for high school students
N Uzun, N Sağlam
Hacettepe University Journal of Education 30, 240-250, 2006
462006
Removal of cadmium by Pleurotus sajor‐caju basidiomycetes
N Cihangir, N Saglam
Acta biotechnologica 19 (2), 171-177, 1999
381999
Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
D KILIÇ, N Sağlam
Ege Eğitim Dergisi 10 (2), 23-37, 2009
362009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20