Dilber Zeytinkaya
Dilber Zeytinkaya
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Gideon Toury’nin Erek Odaklı Kuramı Işığında Bedrettin Tuncel’in İnsandan Kaçan Başlıklı Çevirisi
D ZEYTİNKAYA
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 35-47, 2016
82016
Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Kelime Öğretiminin Dil Edinimindeki Yeri ve Önemi
M BÜKER, D ZEYTİNKAYA
Electronic Turkish Studies - Turkish Studies-International Periodical For …, 2013
5*2013
Terminology training at translation and interpreting departments in Turkey and beyond
D ZEYTİNKAYA, F SARAÇ
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 683-701, 2020
12020
Çeviri eğitiminde terimbilim ve terim yönetim araçlarının kullanımı
D Zeytinkaya
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
12019
Terimbilim: Çevirmenin Pusulası
D Zeytinkaya
2021
A Didactic Proposal for Translator Training with an Educational Learning Theory ‘Connectivism’: From Cloud Computing to Cloud Based Translation Systems
D Zeytinkaya
International Academic Social Resources Journal 6 (27), 1127-1134, 2021
2021
Covid-19 ile Yükseköğretimde Acil Uzaktan Eğitime Geçiş: Çevirmen Adaylarının Görüşleri
D Zeytinkaya
II. World Conference on Pandemic Studies, 1-12, 2021
2021
The effect of translator candidates' psychological states during the Covid-19 pandemic on their professional outcome expectations
D Zeytinkaya
International Journal of Language Academy 9, 27-40, 2021
2021
Çevirmen Adaylarının Başarı Düzeyleri ile Çevirmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
D Zeytinkaya
18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 29-36, 2020
2020
Terimbilim ile Teknolojinin Kesiştiği Noktada Teknik Çeviriye Yeni Bir Soluk
D ZEYTİNKAYA
Çeviribilimden İzdüşümler, 225-258, 2020
2020
Dipnotlar Nezdinde Çevirmen Kimliği: Manzum Eser, Mensur Çeviri
D ZEYTİNKAYA
II. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 47, 2018
2018
Tiyatro çevirisi sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
D ZEYTİNKAYA
Journal of International Social Research 11 (59), 2018
2018
Kopya Çekmeye Yönelik Fransızca Öğretmen Adaylarının Görüşleri
D ZEYTİNKAYA
International Social Sciences Studies Journal 4 (23), 4458-4467, 2018
2018
Görsel-İşitsel Çeviri Kapsamında Altyazı Çevirisi
D ZEYTİNKAYA
International Social Sciences Studies Journal, 2018
2018
Eğitim Teknolojisinde Yeni Terminoloji Geliştirme ve Tutarlılık Sorunsalı
D ZEYTİNKAYA, M Demirkan, NS Başkan
III.ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİM SEMPOZYUMU, 2017
2017
BİLİŞSEL STİL KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
D ZEYTİNKAYA
Journal of International Social Research 9 (46), 2016
2016
La Problematique de l’Ecriture dans LAmour, La Fantasia
D Zeytinkaya
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 471-479, 2016
2016
LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉCRITURE DANS L’AMOUR, LA FANTASIA
D Zeytinkaya
Asos Journal, 471-479, 2016
2016
La problématique de l’écriture dans l’amour, la fantasia
D ZEYTİNKAYA
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (28), 471-479, 2016
2016
Bilişsel Stil Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
D ZEYTİNKAYA
The Journal Of International Social Research - Uluslararası Sosyal …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20