Kübra Kuzucanlı
Kübra Kuzucanlı
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çocukların oyunlara göre empati ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi
G Çankaya, H Ergin
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2015
472015
İletişim Becerileri Eğitim Programı’nın Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi
H Ergin
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
342003
Okul öncesi dönem çocukları için iletişim becerileri ölçeklerinin geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması
H Ergin
HAYEF Journal of Education 1 (2), 181-199, 2004
142004
İletişim becerileri eğitim programının okulöncesi dönem çocuklarının iletişim becerileri düzeyine etkisi
H Ergin
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2003
122003
Zekâ türüne göre çocuk eğitimi
HK Ergin, S Köse
İstanbul: Hepsi Çocuk Yayınevi, 2008
92008
BİLGİYİ İŞLEME KURAMI VE ANLAMLANDIRMANIN MATEMATİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DÇ GÜLTEN, H Ergin, A Recep
HAYEF Journal of Education 6 (2), 1-10, 2009
72009
Eşler Arası İletişim Çatışmaları
H Ergin
Evlilik Okulu 1, 2004
52004
The Use of Expert Systems in Individualized Online Exams.
I Simsek, ME Balaban, H Ergin
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 18 (2), 116-127, 2019
42019
Okul öncesi dönemde Bloom'un bilişsel alan sınıflandırmasını kullanarak çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi
H Ergin
HAYEF Journal of Education 2 (1), 93-105, 2005
42005
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmalarında Web Tabanlı Uzman Sınav Sisteminin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
İ Şimşek, ME Balaban, H Ergin
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 13, 3, 2016
22016
Performatif Eylemlerde Sanatsal Yıkım ve Şiddetin Araçları
H ERGİN
Art-e Sanat Dergisi 8 (16), 302-313, 2015
22015
Dışavurumcu Türk resminde biçim bozma
HK Ergin
Anadolu Üniversitesi, 2007
12007
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA WEB TABANLI UZMAN SINAV SİSTEMİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İ ŞİMŞEK, ME BALABAN, H ERGİN
HAYEF Journal of Education 13 (3), 165-179, 2016
2016
ATÖLYE ÇALIŞMALARIYLA KAFKA’YI ANLAMAK: DÖNÜŞÜM ADLI ESERE DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ
HK Ergin
İdil Sanat ve Dil Dergisi 5 (20), 85-100, 2016
2016
PERFORMATİF EYLEMLERLE SANATSAL YIKIM VE ŞİDDETİN ARAÇLARI.
HK Ergin
Art-E 8 (16), 2015
2015
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı
H ERGİN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16