Seyfi Kenan
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Missing Dimension of Modern Education: Values Education.
S Kenan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 279-295, 2009
352009
Detusch-Türkische Begegnungen/Alman Türk Tesadüfleri
RK Hedda, S Kenan
Festschrift für Kemal Beydilli/Kemal Beydilli’ye Armağan, Bonner …, 0
32
Modern eğitimde kaybolan nokta: Değerler eğitimi
S Kenan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (1), 259-295, 2009
302009
Türk eğitim düşüncesi ve deneyiminin dönüm noktaları üzerine bir çözümleme
S Kenan
Osmanlı Araştırmaları 41 (41), 1-31, 2013
262013
Reconsidering Peace and Multicultural Education after 9/11: The Case of Educational Outreach for Muslim Sensitivity Curriculum in New York City.
S Kenan
Educational Sciences: Theory & Practice 5 (1), 2005
212005
III. Selim dönemi eğitim anlayışında arayışlar
S Kenan
Nizâm-ı Kādîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi-Selim III and His Era …, 2010
192010
Modern üniversitenin oluşum süreci
S Kenan
Osmanlı Araştırmaları 45 (45), 333-367, 2015
122015
İslâm Dünyası'nın Duraklama Sebebleri Üzerine Ünlü İlimler Tarihçisi Fuat Sezgin'i Dinlemek
S Kenan
Değerler Eğitimi Dergisi 1 (4), 73-98, 2003
122003
Modern eğitimin oluşum sürecinde değerler eğitimi nasıl zayıfladı
S Kenan
Değerler Eğitimi, 107-140, 2014
112014
Osmanlı Devleti’nin Modernleşme Sürecinde Avrupalıların İstihdam Edilmesi (1774-1807)
MA Yalçınkaya, S Kenan
Erken Klasik Dönemde XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa …, 2010
92010
Modern eğitimde değer arayışları
S Kenan
Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi 1 (1), 28-33, 2007
92007
Osmanlılar Fransız İhtilali’ne Karşı: Adriyatik ve İtalya Sularında Osmanlı Donanması
K Şakul, S Kenan
Nizâm-ı Kadîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi, 255-313, 2010
42010
Hekim-filozof Ebu Bekr er-Râzî bir mülhid miydi?
S Kenan
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 187-197, 2001
42001
Education under the impact of mechanistic and positivistic worldviews: The case of Turkish socio-educational transformations (1923--1940)(Vico Giambattista, Michael Polanyi …
S Kenan
32004
İngiltere vatandaşlık eğitimi programı: Toplumsal temelleri, boyutları ve temel bileşenleri
G Önal, C Öztürk, S Kenan
Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2), 373-395, 2017
22017
Nizâm-ı Kādîm'den Nizâm-ı Cedîd'e III. Selim ve dönemi: Selim III and his era from ancien régime to new order
S Kenan
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2010
22010
Çok Yönlü Bir Sufinin Gözüyle Son Dönem Osmanlı Hayatı: Aşçı Dede’nin Hatıraları
S Kenan
Journal of Turkish Studies 1, 157-73, 1977
21977
ANTALYA: Some Accounts, Notices, References and Reports of the City of Antalya, and its History Published in English during the 19th Century, Together with Some Earlier …
S Kenan
12019
Öğretmenlerin Gözüyle İngiltere’de Vatandaşlık Eğitimi
G Önal, C Öztürk, S Kenan
EĞİTİM VE BİLİM 43 (196), 2018
12018
Teachers' Perspectives on Citizenship Education in England.
G Önal, C Öztürk, S Kenan
Education & Science/Egitim ve Bilim 43 (196), 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20